Z prvního posjezdového zasedání ÚV KSČM 19. listopadu 2021

20. 11. 2021

Mimo obvyklých bodů programu se ústřední výbor zabýval otázkami překonání současné malé poptávce po levicové politice (viz volby), mající nepříznivý dopad na  celkovou ekonomickou situaci KSČM při zabezpečování její politiky.

 V této souvislosti si se zájmem účastníci jednání vyslechli argumenty zástupce akciové společnosti Futura, a.s, a na ní navazující všestrannou a obsáhlou diskusi. Více informací u svých okresních výborů. Jednání ústředního výboru formou videokonference proběhlo v plném rozsahu a kvalitě po krajích, v našem případě v sídle OV KSČM Strakonice. Téměř domácí prostředí umožnilo navíc miniaturní soukromé pohoštění. 

Na přiložených foto členové ústředního výboru Ivo Přikryl, Josef Kovařík a pověřená (krajská) skrutátorka hlasů Alena Nohavová.   

Fotogalerie

Autor: 
Josef Kovařík, člen ÚV KSČM
Zdroj: 
Vlastní