KSČM podpořila schválení zákona o dětských skupinách

28. 7. 2021

Hana Aulická Jírpvcová k návrhu zákona o dětských skupinách, rodilo se to velmi těžce, když použiji toto přirovnání. Musím říci, že za KSČM je to opravdu ohromný a velký kompromis. Ani do této doby si nejsem jistá, že celý klub tento kompromis podpoří, protože ty zásadní věci, na kterých jsme trvali, které jsme požadovali, to znamená, aby se snížil věk dětí, aby opravdu do dětských skupin chodily malé děti a víceméně se pak dětské skupiny navázaly na předškolní výchovu, na předškolní vzdělávání, to znamená na mateřské školy, tak to se nepodařilo. Vnímáme situaci, z jakých důvodů to je. Samozřejmě jsme o tom hodně mluvili a i někteří kolegové jsou přesvědčeni, že právě ten kompromis, který dnes leží na stole, a kde i my jsme dali ten určitý posun, tak možná nepodpoří právě z toho důvodu, že tam nevidí - nebo spíš vidí tu hrozbu, že by dětské skupiny mohly nahrazovat mateřské školy právě v menších obcích nebo ve velkých obcích, což samozřejmě není naše snaha, protože právě KSČM podporuje především podobu mateřských školek, to znamená kvalitní předškolní péče.

Ale co bych zdůraznila. Mně tady dneska opět zase chybí pan ministr školství, který, ač třeba celé té diskuse se možná v začátcích zúčastnil, tak víceméně pak v průběhu a ke konci už nebyl přítomen vůbec. Myslím si, že tato oblast připadá zejména jemu, i když tento zákon spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ač třeba s některými věcmi nemůžeme souhlasit, tak zase na druhou stranu víme, že ministerstvo práce si dalo velkou práci a velkou snahu, aby ta kompletní podoba byla dnes schválena, aby vlastně byli všichni účastni, a mě to mrzí především za Ministerstvo školství, že vlastně vzdalo nějakou snahu pomoci při tvoření tohoto zákona nebo této novely a spíše přijít a kopat za mateřské školy a za péči o děti od tří let, protože nedostatky v určitých místech České republiky, to znamená kapacitně, jsou obrovské. Na to navazují i samotné příspěvky, které v mateřských školách jsou a na které dnes navazuje i financování dětských skupin do budoucna. A nemluvím třeba jenom o financování, kolik se dostává, těch 5 000 korun na dítě, ale třeba i to, že se vlastně dlouhodobě nevalorizují peníze na stravu a tak dále. A to jsou věci, které nás trápí a které bohužel už v tomto čase nevyřešíme. Na druhé straně vnímáme, že je tady přes 50 000 dětí v dětských skupinách, které mají možná možnost někde, na druhou stranu ve většině případů opravdu tu možnost nemají, a proto chodí děti do dětských skupin, protože nedostatečné kapacity v mateřských školách se projevují právě tím, že hlad po péči o děti od roka do tří let je obrovský.

A proto za nás bych jenom chtěla říci, že dnes někteří, možná celý klub, teď to nedokážu říct, kdo je přítomen, podpoří komplexní pozměňovací návrh, ale děláme to s obrovským respektem a zároveň si klademe za cíl - a věřím tomu, že v dalším volebním období pro nás bude i jednou z priorit - znovu se vrátit k dětským skupinám, samozřejmě i k mateřským školám obecně a celkově k otázce předškolní péče a vzdělávání a zaujmout to, aby naše děti dostávaly tu nejlepší péči jak u dětí do tří let, tak u dětí, které se začnou vzdělávat. Děkuji.

hlasovani_detske_skupiny.png

Autor: 
Hana Aulická Jírovcová
Zdroj: 
psp.cz