Sdělení členům a příznivcům KSČM na Písecku

14. 4. 2020

Mimořádná situace přinesla bezpočet komplikací v České republice, ve světě ale tím také v životě každého z nás. Nezbývá než disciplinovaně dodržovat všechna opatření vlády, která vycházejí z nouzového stavu. V případě okresní organizace KSČM jsme omezili osobní kontakt na úplné minimum, v budově OV nejsme a veškeré informace s ÚV, JčKV a mezi sebou řešíme přes mobilní telefon, e-mail nebo webové stránky. Pochopitelně došlo ke zrušení všech plánovaných zasedání, besed a akcí. O tom, jak dlouho budou všechna opatření trvat, rozhodne úspěšnost boje proti koronaviru u nás i v okolních státech.

V závěru měsíce března posoudili členové ústředního výboru KSČM čtyři neodkladné otázky a internetovým hlasováním m. j. rozhodli o posunutí termínu XI. sjezdu na 28. a 29. listopadu 2020

Na webových stránkách OV a v Haló novinách jsme si připomněli významné výročí – 30 let vzniku KSČM na ustavujícím sjezdu 31. 3. 1990. I. řádný sjezd se pak konal 13. a 14. října 1990 v Olomouci. V těchto dnech přineseme rozhovor s některými delegáty z našeho okresu. Komunistická strana Čech a Moravy byla oficiálně zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR dne 28. listopadu 1990.

Mnozí z našich členů a příznivců se opět těšili na prvomájové setkání v zahradě Kulturního domu. Letos k němu ale nedojde. Svátek práce připomeneme veřejnosti formou plakátů, internetových letáků a novinových vzpomínek.

Zvláštní pozornost chceme v květnu, i přes všechna zdravotní a bezpečnostní opatření, věnovat připomenutí historických faktů II. světové války a důstojnému uctění památky obětí při osvobozování Československa od fašismu. Využijeme k tomu technické prostředky, sociální sítě a zejména osobní návštěvy zástupců okresního výboru KSČM u hrobů a památníků osvoboditelů. O všech máme dokonalý přehled a věříme, že právě při 75. výročí ukončení válečných útrap budou pečlivě upraveny.

Nezapomínáme ani na včasnou předvolební přípravu. Byl ustaven krajský volební štáb, hodně diskutujeme kolem dopracování volebního programu v našem kraji, postupně chceme spoluobčanům představovat kandidáty KSČM.

V průběhu nastávajících týdnů budeme naše členy a příznivce informovat o aktuálním dění v naší straně a také úkolech, které nás čekají v tomto volebním a sjezdovém roce. Budeme velice rádi, když se nám ozvete se svými poznatky, připomínkami a náměty. Aktuální kontakty na předsedu a některé členy výkonného výboru najdete v menu KONTAKTY

Závěrem upřímně děkujeme vám všem za vytrvalost, s jakou dodržujete vládní opatření a také za vzájemnou pomoc

Autor: 
Výkonný výbor OV KSČM Písek