Učme děti, že pravda má velkou hodnotu

31. 1. 2020

Člověk je tvor chybující. Pokud však dovede chybu přiznat a hledat cestu nápravy, je to ještě únosné. V dnešní době, kdy sociální sítě „ovládají“ svět, je možné dosáhnout jejich pomocí různých výsledků. Můžeme poradit, pomoci anebo naopak ublížit či někoho dehonestovat. Jestliže se to děje anonymně a dotyční se bojí za své názory postavit a patřičně je doložit, jedná se o hyenismus nejhoršího zrna, který je třeba nejen odsoudit, ale i potrestat. Jen tak dokážeme bujení tohoto nešvaru zabránit. Sociální sítě se snaží různé útoky a napadání eliminovat vlastní cestou. Každý z nás může svým přístupem pomoci, šíření nepodepsaných pomluv patří do koše. Děti by měly vnímat, že sdělování názorů má cenu jen tehdy, jsou-li pravdivé. Vždyť i život je pak příjemnější. Záleží jen na nás, kam bude směřovat celkové dění, buďme tedy pro své děti a vnoučata dobrým příkladem.