Stará proroctví a tisícileté zkušenosti našich předků nic neznamenají? – část II

11. 2. 2020

Magazín Jihočeských týdeníků uveřejnil dne 15. ledna 2020 můj článek s výše uvedeným názvem. Článek – část I jsme zveřejnili na našem webu zde. Jde o Sibylina proroctví (měla svůj význam mezi vzdělanci v celé Evropě), Libušina proroctví, proroctví slepého mládence a předpovědi proroka Havlase Pavlaty. Nabádají naše předky, aby dbali víry mezi lidmi, aby mluva lidu jak budou smýšlet nebyla jiná od rozumu a od srdce. Jinak lid stihne trest vodou, ohněm a suchem. Všechna proroctví měla jedno společné. Předpovídala nebezpečí přicházející ze západu a předpovídala víru v pomoci z východu. Naši předkové podle své staleté zkušenosti přikládali proroctvím a předpovědím značnou víru a důležitost.

Nemohu vědět, zda již tehdy znali poučku, že kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost a kdo ovládá minulost ovládá i budoucnost. Tato poučka spolehlivě již známá v současnosti. Ovládají ji ti, co vládnou oficiálními zdroji, médii a je známa i samotných politikům. Z jejich strany dochází k tvrzení a přesvědčování, že je nám překážkou cesty do Evropy orientace na východ. Prý je nutná orientace výhradně na západ. Já pokládám výhradní orientaci na kteroukoliv stranu pro Českou republiku za škodlivou.

To byla stručně popsaná hlavní myšlenka mého předchozího článku. V článku jsem ještě poukázal na marné očekávání západu, že rok 1989 jim přinese vliv nad dalšími 100 miliony lidí v prostoru od Baltu až k Černému moři. Uvedl jsem, že se Rusko stalo nepřítelem, protože Putin zastavil jeho rozpad, že sankce proti Rusku nenesou očekávané výsledky. Rusko i přes sankce dokázalo dokončit přes moře vlakové spojení na Krym za tři roky.

Přestože není Evropa ve vztahu k Rusku jednotná, řada států s Ruskem čile obchoduje bez ohledu na sankce, EU vytváří protiruské klima Usnesením o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy (usnesení 2019/2819 ) a to tím, že předělává dějiny a tvrdí, že Sovětský svaz má stejný podíl na vzniku II. světové války jako nacistické Německo. NATO stanovilo a určilo, že Rusko je její nepřítel stejně jako světový terorismus. Na obou dokumentech se podíleli čeští občané. Evropský parlament žádá Evropskou komisi, aby účinně podporovala projekty Historické paměti, což lze pokládat jako podporu EU k přepisování dějin.

Ve svém původním článku jsem vyslovil podezření, že k přepisování dějin může docházet i tady doma u nás. Podezření vzbudilo hnutí Milion chvilek pro demokracii. Hnutí Milion chvilek pro demokracii organizuje rozsáhlé demonstrace a požaduje rezignaci Babiše a Benešové. Na první pohled jde o snahu zasáhnout do výsledku demokratických voleb. Vývoj této věci šel dál a já jsem zjišťoval, že zásah do voleb a ty rezignace nemusí být ten skutečný důvod. Babiš anebo Benešová nemohou přeci ohrozit demokracii ve státě, kde je demokracie zakotvena  ÚSTAVOU  A ZÁKLADNÍ LISTINOU PRÁV A SVOBOD, jakož i celým naším právním řádem.

Bezpečnostní složky doložily propojení několika lidí z vedení z hnutí Milionu chvilek pro demokracii (Mikuláše Mináře) se sudeťákem Tillmanem Asmunsem. Sudeťákem, který je autorem "PLÁNU NA DEMONTÁŽ ČESKÉ REPUBLIKY A ZRUŠENÍ BENEŠOVÝCH DEKRETŮ„ (zveřejněno v minulém roce v Německu). V roce 2017 pořádal tento Tillman Asmunsen v Mariánských lázních školení na téma, jak bojovat proti českému nacionalismu a jak postupovat, aby česká vláda dobrovolně zrušila Benešovy dekrety. Školení byli přítomni Minář, Libor Rouček mimo jiných i senátorka za KDU-ČSL.

V přímé souvislosti je zřejmé, že Babiš a Benešová překážejí a proto ten požadavek na demisi. Češi jsou hrdi na svou národní identitu i státní svéprávnost a proto to školení, jak rozbít český nacionalismus. Zdá se to jako představa chorobného mozku, ale ne. Vývoj ukazuje, že jde o léta připravovaný plán.

Důkazem je vyjádření známého občana České republiky, exkancléře presidenta Havla, exministra zahraničí a čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga. Vyslovil radost nad budoucím zánikem Čechů a zničení českého národa. V německém městečku Schirndik se zúčastnil protestního shromáždění na podporu imigrace a islamizace a řekl, že: „Češi a Němci tu spolubojují za demokracii a pomalu vzniká to, co u nás různí politici popírají.  Pomalu vzniká evropský lid, kde není tak zajímavé, kdo je Čech a kdo Němec, ale jaká má stanoviska".

Evropský lid si již získal své jméno „ FURERNATION".

Není nic těžkého poznat shodu mezi Milionem chvilek pro demokracii a mezi tím co hlásal Karel Schwarzenberg. Je zde jen otázka, co byl počátek a co byl následek. Zda bylo nejdříve to, co hlásal Schwarzenberg, tedy boj za evropský lid a potom následovalo hnutí Milion chvilek pro demokracii, nebo naopak. Souvislost je natolik zřejmá, že ani ji není nutné prokazovat. Je také zřejmé za jakou demokracii Milion chvilek demonstruje.

Jak s tím však souvisí přepisování dějin v Evropské unii? Do Evropské unie jsme vstoupily dobrovolně, abychom společně s EU dosáhli vytýčených cílů. Já zde ty hlavní uvedu:

  1. Bude plně zachována národní suverenita  
  2. Jde o společenství rovných. Bude respektován hlas každého člena
  3. Obchodní a hospodářská integrace ( EURO )
  4. Jednotný a svobodný trh
  5. Zrušení hranic (obchod a turistika)
  6. Větší váha evropské politiky
  7. zvýšení životní úrovně
  8. Staneme se EVROPANY

Všichni víme, že EU prošla řadou změn dobrých, ale některých, které nám nevyhovují. O to v tomto článku nejde. Podle mne je problém ten poslední bod EVROPANSTVÍ. Ten zapadá do rámce tohoto článku. Jak se máme stát Evropany, když v Evropě jsme řadu století, jak prokazuje historie našeho národa a vlastně i ty Staré pověsti české s předpověďmi, proroctvími i věštbami. EVROPANY JSME BYLI VŽDY. Není nic nového, že v Evropské unii probíhá diskuse, která se přiostřuje. Fanatičtí zastánci evropanství napadají zastánce národnostních států. Obviňují je ze vstřícnosti k východu.

MÁME SE TEDY OBÁVAT O NAŠI STÁTNÍ A NÁRODNOSTNÍ SUVERENITU?

Autor: 
Josef Šlehobr
Zdroj: 
Vlastní