Jesle byly neuváženě zrušeny i přes protesty rodičů

8. 2. 2018

Ne vše, co před léty fungovalo, muselo být nutně špatné. Jenže rušení dobře zavedených služeb nás v mnoha případech přesto potkalo. Každá maminka by chtěla zůstat se svým malým dítětem doma co nejdéle. Nedostatek financí a obava ze ztráty zaměstnání ji nutí nastoupit do práce co nejdříve. Pokud není v kruhu rodinném nikdo, kdo by se o dítě postaral, nastává neřešitelný problém. Kam s ním, myslejíce to dítě.

Velké diskuse budí rozhodnutí, že i dvouleté děti mohou být plošně umístěny ve školkách. Takto malé dítě, podle většiny odborníků, je mezi staršími dětmi v nevýhodě. Školky mají uzákoněnou povinnost přijmout všechny děti rok před jejich povinnou školní docházkou. Při vědomí již dnes deklarovaných nedostatků kapacit školek, je prakticky nemožné, v případě většího zájmu matek, realizovat péči o malé, dvouleté děti. Školky nemají vybavení, personál ani finance na zvládnutí tohoto nedomyšleného nápadu.

Jesle začaly v naší zemi poskytovat své služby již v polovině 19. století. V roce 2012 z celkově velmi dobře fungující sítě těchto zařízení jich zůstalo v provozu zhruba 44. Budovy, kde děti měly adekvátní prostory většinou i se zahradou, byly prodány a slouží dnes jiným účelům, chátrají, nebo byly demolovány. Jeslím byl zrušen i status zdravotnického zařízení. Dnes už tedy nemusí o takto malé děti pečovat zdravotní sestry a jesle mohou být zřizovány v rámci soukromého podnikání. Ve většině případů jsou však pro maminky finančně nedostupné. Opět se tedy minulým vládním „odborníkům“ povedlo zrušit to, co bez problémů po dlouhá léta fungovalo.

Péče o dvouleté děti má velmi přísná pravidla a znamená i velkou odpovědnost. Pokud rodiče začnou více využívat možnost umístit dvouletou ratolest do školky, dojde s velkou pravděpodobností ke kolapsu těchto zařízení. Mateřských školek je dnes v naší republice i přes snahu místních samospráv nedostatek. Další rozšíření své činnosti, při dnešní situaci, nejsou schopny zvládnout. Je nutné oprášit zkušenosti minulých let a pokusit se obnovit tzv. jesle v jejich dřívějším slova smyslu. Přispěje to k tomu, že se maminky budou moci bez obav věnovat rozvoji svých pracovních schopností.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně za KSM a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR