Porady s předsedy základních organizací

12. 9. 2018 - 13. 9. 2018

Porady s předsedy ZO KSČM, Písek, Milevsko