Aktuálně

10. 9. 2022

 Jsem ročník 1961. Nezažila jsem chudobu, ale ani nějaké zvláštní rozmazlování. Doma se topilo v kamnech, WC bylo společné na pavlači, koupalo se tenkrát 1x týdně v plechové vaně.

Moc dobře si tu dobu pamatuji. Hlad nikdo neměl, zima nikomu nebyla a budoucnost nevzbuzovala žádné obavy.

9. 9. 2022

Varovná zpráva vojenské rozvědky V roce 2021 pokračoval nárůst nestability a nepředvídatelnosti vývoje ve světě. Rozložení sil prošlo turbulentním vývojem, který jednoznačně směřuje k obtížně odhadnutelné multipolaritě. Globální i regionální hráči se proto snaží o vymezení svých pozic. Ve výroční zprávě za loňský rok to uvedlo Vojenské zpravodajství (VZ).

8. 9. 2022

Ve středu 7. září 2022 zasedal OV KSČM Písek. Jeho následné jednání zahájil řídící schůze Josef Zíka, který přivítal přítomné členy okresního výboru a pozvané hosty. Hlavním bodem bylo projednání připravenosti okresní stranické organizace na komunální a částečně na senátní volby.

8. 9. 2022

 Na posledním jednání ležel ve středu před milevskými zastupiteli oříšek. Společnost Poliklinika Milevsko požádala město o finanční dar. Všichni cítili, že dotovat penězi města soukromou firmu není košér, ale jak řekl starosta Ivan Radosta (Jihočeši) – poliklinika peníze potřebuje na rekonstrukci a vybavení ordinace pro nového zubaře a po tom je určitě velká společenská poptávka.

7. 9. 2022

Nejzajímavější momenty z jednání rady města přináší starostka Eva Vanžurová.

7. 9. 2022

Procházka po Nábřeží 1. máje v Písku mezi Kamenným a Novým mostem vždy patří k těm poskytujícím fyzický a duševní odpočinek a zároveň jistou inspiraci do další práce. Moje dnešní procházka však nepatřila mezi ty příjemné a relaxační, spíše zanechala jisté obavy co bude dál.

6. 9. 2022

V pondělí 5. září 2022 jednal v Písku Jihočeský krajský výbor KSČM. V úvodu jednání předsedkyně krajského výboru přivítala přítomné členy a hosty, zvláště pak prvního místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka.

6. 9. 2022

Vážení odběratelé mého kanálu, diváci na Facebooku,

6. 9. 2022

1. Jste pro velkou opravu současné sportovní haly, nebo je na čase postavit novou? Pokud ano, tak kde? 

 Stávající sportovní hala už dávno nestačí potřebám sportovců. Zastupitelstvo rozhodlo o stavbě nové haly a jejím propojením s obloukovou halou na svém jednání dne 4. 11. 2021. Plně podporuji včasnou výstavbu.

Stránky