Projde v Písku spalovna ZEVO? Kritikům vadí dopady na životní prostředí

20. 1. 2023

PÍSEK – Ve středu 18. ledna odpoledne se v městské knihovně v Písku konala veřejná debata k projektu ZEVO. Spalovna odpadu s následným energetickým využitím je trnem v oku kritikům, kteří ji považují za zbytečnou a neekologickou. Dorazili také na debatu do knihovny.

V jejím úvodu vystoupili zástupci města, společnosti Odpady Písek a Teplárny Písek. Promluvili také zpracovatelé dokumentu, který aktuálně prochází posuzováním vlivu na životní prostředí. Znovu zazněla zásadní informace, že zatím není jasné, zda v Písku vůbec spalovna odpadu ZEVO vznikne. Navíc velká spalovna má stát i v Českých Budějovicích, kde mají enormní zájem na tom, aby nevznikala menší konkurenční zařízení. Zástupci píseckých společností ale záměr vidí jako nejlepší možný. Po roce 2030 už nebude možné skládkovat všechen odpad stejným způsobem, jako doposud.

V úvodu poděkoval občanům starosta Michal Čapek. Těšila ho vysoká účast, protože to na píseckých besedách nebývá zvykem. Většinou tvoří největší část posluchačů zástupci města a médií. „Město musí vyřešit dva základní problémy. Jak budeme nakládat s odpadem? Jsme okresní město, kam dovážejí odpad i okolní obce. Neměli bychom se zříkat odpovědnosti. Dalším problémem je dostupnost uhlí, které bude zakázáno. Jednou z možností je zařízení ZEVO," popsal Čapek.

Legislativní rámec skládkování komentoval vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra. „Často se lidé ptali, zda by se při stavbě ZEVO do Písku se vozil i odpad z ciziny. To zákon zakazuje, vyjma mimořádných událostí, jako jsou živelní pohromy. Ani přeprava za účelem energetického využití není povolena," dodal Šatra.

Už při prezentacích projektu, skládkování a vytápění se z obecenstva ozývala zvolání, že ze strany města jde o demagogii a lži. Kritikům vadí, že ZEVO se prezentuje jako jediná možná a čistá volba. A poukazují na negativní vliv na životní prostředí. Při besedě je musel moderátor několikrát umravňovat, když výkřiky vstupovali do prezentací.

Jednatel společnosti Odpady Písek Jakub Šimoník uvedl, že při analýzách různých možností se ZEVO zdá jako nejlepší technologie. „Při nerealizaci ZEVO v Písku by u nás podle studie Jihočeského kraje mělo vzniknout překladiště, které se plánuje na stávající skládce Smrkovice," podotkl Šimoník.

Ředitelka teplárny Andrea Žáková popsala, že ZEVO by z vetší části zvládlo nahradit uhelný kotel, který teď tvoří více než polovinu výkonu a který bude muset jistě v budoucnu skončit. Bez ZEVO by teplárna přešla na plynové kogenerační jednotky, které by podle ředitelky přinesly vyšší náklady i pro koncové odběratele. „Když ZEVO nebude, staneme se závislými na plynu a nebudeme mít diverzifikovanou palivovou základnu, což není dobré z hlediska bezpečnosti dodávek," říká ředitelka, podle které je ZEVO stabilní, levný a ekologický zdroj, i když produkuje znečišťující látky, které jsou ale podle ní pod velkou kontrolou.

Autor: 
Článek + foto: Petr Eliáš - Jižní Čechy TEĎ
Zdroj: 
https://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/70968-projde-v-pisku-spalovna-zevo-kritikum-vadi-dopady-na-zivotni-prostredi/#diskuse