Poslanci KSČM činí kroky k vyslovení nedůvěry vládě

11. 5. 2017

Na včerejší mimořádné schůzi poslanecké sněmovny zazněl opakovaně návrh KSČM, který by v konečném důsledku vedl k vyjádření nedůvěry vládě. Stalo by se tak za situace, kdy by sněmovna nebyla spokojena s vysvětlením řešení vládní krize předsedou vlády Sobotkou, jak navrhujeme. Mimořádná schůze, která by byla svolána, pokud by alespoň padesát poslanců projevilo takovou vůli, by byla k takovému řešení nejvhodnější. Odblokovaly by se zabetonované postoje aktérů „demise - nedemise“. Vláda by mohla dovládnout v demisi nebo by mohla být na přechodnou dobu jmenována tzv. úřednická vláda. Myslíme si, že je to nejlepší řešení.

…“My jsme připravili návrh usnesení, protože jsme optimisté. Požádali jsme vás tedy o to, abyste nám podepsali nebo připodepsali, řekněme, do úterý příštího týdne nebo do středy příštího týdne, náš návrh na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která by se zabývala návrhem na vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Dovolte mi tedy, abych vás požádal o podporu našeho návrhu usnesení, který má dvě části - a jsou tyto části podle mého soudu organicky propojeny, ale kdyby snad někdo chtěl hlasovat zvlášť, nebráním se tomu“, uvedl Pavel Kováčik.

 Návrh zní:

Poslanecká sněmovna za prvé konstatuje, že po diskusi na 58. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se vládní krize nevyřešila, ale prohloubila, a za druhé žádá předsedu vlády, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu podal informaci o postupu řešení vládní krize.

Návrh KSČM poslanecká sněmovna schválila velkou většinou. Přihlášeno: 119, pro: 77, proti: 26.

 

Autor: 
jk
Zdroj: 
psp.cz