O tomto víkendu se koná v Brně řádný XI. sjezd KSČM

13. 5. 2022

O tomto víkendu, ve dnech 14. a 15. 5. 2022 se koná řádný XI. sjezd KSČM, který byl třikrát odložen kvůli Covid-19. Do Brna na Výstaviště, kde se sjezd KSČM uskuteční, se sjíždí z celé republiky více než 300 delegátů. Z Jihočeského kraje odjíždí na sjezd řádně zvolení delegáti ze 7 okresních organizací KSČM.

Sjezd bude nejen volit nové vedení strany, ale také projedná navržených 11 cílů programového směřování na nejbližší období, které reaguje na změnu objektivních a subjektivních společenských podmínek ve které se strana nachází. Vycházíme z úcty ke každé tvůrčí práci, která jediná je zdrojem hodnot. 

Na tomto sjezdu bude také schvalována úprava stanov, které budou reagovat na proměny strany, jejího místa a úlohy v nových společenských podmínkách. 

KSČM potřebuje přeskupit síly a sjednotit se pro další období. Již na podzim čeká KSČM první test, a to volby do Senátu a zastupitelstev obcí a měst.

Zároveň je evidentní, že se Česká republika nachází ve složité zhoršující se sociální a ekonomické situaci, kterou současná vládní koalice nedokáže řešit ve prospěch lidí práce. Bude důležité, aby KSČM tuto situaci zvládla a uměla ji vykomunikovat a vyargumentovat s veřejností.

Autor: 
Josef Kovařík, delegát sjezdu
Zdroj: 
Vlastní