Městské služby Písek péči o městskou zeleň neponechávají náhodě ani v roce 2022

12. 1. 2022

Centrum města

V širším centru města bude do konce března pokáceno přes 20 stromů, jsou ve špatném stavu Odbor životního prostředí ve spolupráci se správcem městské zeleně, Městskými službami Písek, určil přes 20 stromů rostoucích v širším centru města, které je nutné porazit do konce tohoto období vegetačního klidu. „Budou pokáceny stromy, u kterých byl shledán špatný zdravotní stav nebo zásadní defekty, které mají vliv na zachování jejich provozní bezpečnosti na stanovišti,“ řekl koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň. Všechny dřeviny budou během jara nahrazeny novou výsadbou.

Výstaviště, Náplavka a Lipová alej

Kácení je naplánováno na Výstavišti, v prostoru před letním kinem, kde je porost průběžně obnovován. „Letos zde bude pokáceno pět stromů – javorů a lip, které mají výrazné defekty na kmeni a jsou viditelně napadeny dřevokaznými houbami,“ vysvětlil Ondřej Kofroň. Dále bude odstraněno devět višní křovitých rostoucích před domy v Čechově ulici – na náplavce mezi Kamenným a Novým mostem. Stromy rychle usychají vlivem zásadního napadení dřevokaznou houbou a dalšími škůdci. „V Lipové aleji bude v souladu se zpracovaným dendrologickým posudkem přistoupeno k další navržené etapě, kdy dojde k odstranění šesti lip, které jsou podle místního posouzení v aktuálně nejhorším stavu. Další zásahy navržené posudkem budou realizovány v následujícím roce,“ uvedl Ondřej Kofroň.

Bakaláře

Poslední významné kácení proběhne v aleji na Bakalářích, kde bude odstraněn jírovec rostoucí v blízkosti tržnice. Strom se stal v roce 2019 cílem útoku vandalů, kteří mačetou poškodili zásadní část kmene s hlavními vodivými pletivy. I přes veškerou snahu městských služeb již nelze tomuto stromu zajistit dlouhou perspektivu na stanovišti, aniž by nedošlo k narušení jeho bezpečnosti. „Odstranění tohoto stromu bylo konzultováno s odbornou arboristickou firmou, která v minulém roce prováděla ošetření celé aleje. Z důvodu budoucího vyhnívání poškozené části a viditelně oslabené vitality doporučila strom z ošetřujících prací vyjmout a přistoupit k jeho pokácení, dokud okolní stromy poskytují pro výsadbu nového jednice dostatek světla a životního prostoru,“ doplnil Ondřej Kofroň. Na jeho místo byl již zakoupen strom o větší pěstební velikosti.

Autor: 
Petra Měšťanová, tisková mluvčí města, upravil: jk
Zdroj: 
www.mesto-pisek.cz