Lávka na Portyči je už otevřená

11. 1. 2018

Lávka přes Otavu spojující Jablonského ulici s nábřežím 1. máje je již otevřená. „Na dnešním jednání, kterého se zúčastnil revizní technik i projektant této lávky, bylo konstatováno, že objekt je v provozuschopném stavu. Lávka byla okamžitě otevřena pro veřejnost,“ upřesňuje Lenka Gareisová z Městských služeb Písek. „Vedle pravidelných běžných kontrol se zde do budoucna chystá opakované měření sledující případný pohyb mostní konstrukce.“

Správce městských komunikací, Městské služby Písek, po konzultaci s revizním technikem mostních konstrukcí přistoupil k uzavření lávky přes Otavu v polovině prosince minulého roku proto, aby mohla být provedena další šetření nad rámec běžných kontrol a revizí a vyloučila se možnost závady či konstrukční vady. Patnáct let starý objekt je totiž podobné konstrukce jako nedávno zřícená lávka v pražské Tróji, která však byla podstatně starší.

„Děkujeme za trpělivost všem obyvatelům Písku, kteří byli zvyklí lávku využívat a její uzavření jim způsobilo potíže. Jsme rádi, že nyní můžeme být v klidu a vědět, že pohyb po lávce je zcela bezpečný,“ dodává místostarosta Jiří Hořánek.

Autor: 
Irena Malotová, tisková mluvčí
Zdroj: 
http://www.mesto-pisek.cz