Jednal Výkonný výbor OV KSČM Písek

11. 9. 2019

V úterý 10. září 2019 výkonný výbor zhodnotil výsledky 9. zasedání pléna OV KSČM Písek. Bylo konstatováno, že diskusní vystoupení se blíže zabývala připraveností komunistů k nadcházejícím výročním schůzím základních organizací a zasedání splnilo účel. Pozitivně bylo přijato včasné a konkrétní vydání POZ k výročním členským schůzím v roce 2019 a okresní konferenci v lednu roku 2020.

V další části se členové výkonného výboru seznámili s výsledky jednání krajského výboru ze dne 2. září.

V závěrečné části byl blíže diskutován způsob projednávání návrhů Programů a úprav Stanov KSČM. Za přínosné rovněž bylo ujasnění, sjednocení postupu a vyhodnocení námětů z pozdějších diskusí na VČS a okresní konference.

Autor: 
jk
Zdroj: 
VV OV KSČM Písek