Jednal Výkonný výbor Jč KV KSČM

7. 4. 2021

V úterý 6. dubna 2021 jednal VV Jč KV KSČM. Jednání zahájila předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová, přivítala člena Výkonného výboru ÚV KSČM Tomeše Vytisku, předsedu Krajské revizní komise KSČM Ivana Nadberežného a všechny přítomné včetně hostů.

Hlavními body jednání byly mj organizační a materiálové zajištění voleb do Poslanecké sněmovny, okresní a krajská nominační konference, upřesnění prvomájových a dalších květnových akcí.

V rámci diskuse o materiálovém a organizačním zabezpečení voleb posoudili členové výkonného výboru navrhované bannery, popisky, polepy a jejich nejvhodnější využití. Některé projednané návrhy budou ještě dnes projednány na jednání Ústředního operativního volebního štábu cestou členky štábu Květy Šlahúnkové.

V návaznosti na podzimní parlamentní volby byly projednány otázky okresních nominačních konferencí a krajské nominační konference. Vzhledem k tomu, že ještě trvají a zřejmě budou dále trvat mnohá pandemická opatření vlády, byly některé plánované akce s hromadnou účastí občanů omezeny či zrušeny.

Z plánovaných akcí se omezení či zúžení týká oslav 1. máje, 76. výročí osvobození vlasti a dalších …Abychom si tyto akce alespoň trochu připomněli budou na hlavních okresních výlepových místech vylepeny vhodné plakáty. Pokud snad bude možné tyto akce uskutečnit s hromadnou účastí občanů, tak bude vše rychle změněno a zabezpečeno tradičním způsobem. 

S výsledky jednání vyšších stranických orgánů seznámil přítomné Tomeš Vytiska, člen VV ÚV KSČM. Přiblížil například diskusi při rozhodování VV ÚV KSČM, na kterém bylo doporučeno rozhodnout ústředním výborem o vypovězení toleranční smlouvy s ANO 2011 a zabezpečení jednání ústředního výboru 17. dubna v Nymburku, atd.

V bodě různém seznámil administrátor webových stránek Josef Kovařík se statistickými výsledky sledovanosti webových stránek za první čtvrtletí tohoto roku. Došlo bohužel k poklesu aktivity což bylo negativně hodnoceno. Naopak pozitivně byly přijaty:

1) Informace předsedy V. Filipa z celostranické a politické situace, které jsou v intervalu 1x za týden publikovány oddělením pro stranickou práci ÚV,

2) Dalším pozitivním příkladem bylo zřízení a využívání nově zřízeného a využívaného facebookového účtu OV KSČM České Budějovice,

3) Na pomyslném žebříčku celostranického pořadí sledovanosti centrálních webových stránek bylo skenem obrazovky dokumentováno, že se webové stránky krajského a okresního výboru Písek umístily na pátém a šestém místě.

Po projednání všech bodů programu bylo jednání ukončeno, předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová poděkovala přítomným za účast a popřála šťastnou cestu domů.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Jč KV KSČM