Jednal Finanční výbor Zastupitelstva města Písku

19. 4. 2017

V úterý 18. dubna 2017 jednal Finanční výbor Zastupitelstva města Písku (dále jen Finanční výbor). Navrhovaný program byl celkem jednoduchý. Posuzovala se oprávněnost celkem patnácti navrhovaných rozpočtových změn. Výdaje a příjmy rozpočtu se aktualizují podle skutečného plnění v průběhu rozpočtového období na základě reálně zaúčtovaných výdajů a příjmů jednotlivých kapitol rozpočtu. Příjmová strana rozpočtu města se zároveň upravuje z hlediska přijatých dotací. Po projednání byla rozpočtová opatření doporučena ke schválení.

Jiná situace byla při posuzování četnosti návrhů rozpočtových změn. Opět zazněla kritika na vedoucí odborů - správců jednotlivých kapitol rozpočtu. Četnost navrhovaných změn nesvědčí zrovna o dobré promyšlenosti a úrovni práce se schváleným rozpočtem. Proto finanční výbor přijal doprovodné usnesení a navrhl zastupitelům přijmout opatření vůči správcům kapitol, která by, až na výjimky, tomuto zamezila.

V návaznosti na plynulost a oprávněnost čerpání rozpočtu bylo rovněž poukázáno na  nedostatečnou koordinaci schvalovacích procesů mezi Finančním výborem a Výborem pro rozvoj a investice. Současné a budoucí období je a bude z hlediska investic velmi náročné. Jde o to, aby i investice navrhované tímto výborem byly opřeny o stanoviska Finančního výboru. Proto členové finančního výboru doporučili zastupitelům vytvořit pravidla pro spolupráci a kooperaci mezi těmito výbory.

Před závěrem jednání došlo k jisté kuriozitě, kterou snad město Písek nepamatuje. K údivu ostatních se jeden z členů finančního výboru předneseným návrhem pokusil o zneužití jednání. Bez předložených důkazů a znalosti souvislostí navrhl odsoudit krajská pravidla finančních odměn členů představenstev jihočeských nemocnic. To za situace kdy z médií obecně víme, že v krajském zastupitelstvu probíhají intenzivní jednání, dochází k přeskupování politických sil a zřejmě dojde ke změně složení vládnoucí koalice. Pro náš případ je však důležité, že již byly zadány kontroly a audity hospodaření. K úpravě pravidel finančních odměn členů představenstev jihočeských nemocnic je všeobecný souhlas a dojde k nim i bez vnějšího neodůvodněného zasahování.   

Proto přednesený návrh hodnotím jako pokus o zneužití Finančního výboru pro politické cíle iniciátorů krize krajského zastupitelstva. Na našem jednání nedostal podporu a byl důrazně na návrh jednoho z členů bez hlasování odmítnut.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní