8. květen – v Písku uctili Den vítězství – 72. výročí ukončení 2. sv. války

8. 5. 2017

Za účasti zastupitelů města, senátora Karla Kratochvíleho, Českého svazu bojovníků za svobodu, Čsl. obce legionářské,  delegace OV KSČM a dalších uctili občané Písku památku obětí 2. sv. války. Pietní akt byl zahájen v Palackého sadech u památníku věnovanému hrdinům bojujícím ve stíhacích a bombardovacích perutích RAF v Anglii. V krátkém projevu místostarosta města Jiří Hořánek poděkoval občanům za účast. Poté jednotlivé delegace uctily hrdiny položením věnců a kytiček.

Následně se účastníci přesunuli na Lesní hřbitov, kde opět pronesl krátký projev místostarosta města Jiří Hořánek. U pamětní desky (vlevo v horní části) byla uctěna památka třinácti padlých příslušníků 9. gardové armády, kteří položili život při očišťování okolních lesů od zbytků rozprášených Schörnerových vojsk.

Ve druhé části (vpravo v horní části) uctili občané památku hrdinů boje proti fašismu 1939 – 1945, kde pamětní desku věnoval Svaz protifašistických bojovníků (SPB).

Ve třetí části (vpravo v dolní část) byla uctěna památka bernartických hrdinů, kteří padli na samém konci války v boji proti německým okupantům. Dne 8. května 1945 byla z Písku vyslána jednotka vytvořeného revolučního čsl. vojska v počtu asi 60 vojáků, na pomoc bernartickým občanům, kteří se střetli s projíždějícími německými jednotkami. V boji s jednotkami SS padlo mimo bernartických občanů i 14 příslušníků z vyslané vojenské jednotky.

Poslední zastávka byla v Písku za Novým mostem v Portyči, kde byla účastníky pietní akce uctěna památka 845 umučených nebo padlých občanů okresu Písek v období 1938 – 1945. S projevem vystoupil a památku umučených občanů připomněl místopředseda ČSBS Zdeněk Říha.

Autor: 
jk
Zdroj: 
foto: jk

Fotogalerie