Ing. Luboš Céza (BPP)

předseda Kontrolního výboru městyse Sepekov
člen finančního výboru