Zabezpečení obrany Československa v roce 1938 - 1939

10. 7. 2016

V roce 1938 se výstavba opevnění rozeběhla naplno a velení armády se pod vlivem zhoršující se mezinárodní situace snažilo o její maximální urychlení. Právě mezinárodní situace ale plány výrazně zamíchala. Dne 12. března 1938 německá armáda obsadila Rakousko, čímž se prudce zhoršilo strategické postavení Československa. Hranice na jižní Moravě byla nyní stejně ohrožená jako na Moravě severní, ale chránilo ji jen nepočetné lehké opevnění, výstavba těžkého opevnění se plánovala až po roce 1946.

Jednou z možností aktivní obrany bylo i budování a využití pevnostního systému po vzor Francie. K jeho dokončení již nebyl čas. Více zde:

Zabezpečení obrany Československa se budovalo na soudobé úrovni celý text - zde

Jak to bylo s naší výzbrojí v roce 1938 - zde

Jak to bylo s naší výzbrojí v roce 1938

 

Autor: 
Vložil:jk
Zdroj: 
Archiv OV KSČM Písek