Válka skončila u Čimelic - kapitulace Waffen-SS velitele von Pückler-Burghause

23. 7. 2016

Válka skončila u Čimelic

Pohled na události v Čimelicích na začátku května 1945 je kompilací informací, které byly zveřejněny v různých článcích v tisku před několika lety. Už název je vypůjčen z titulku jednoho z článků PhDr. Jiřího Petráše, historika novodobých dějin z Jihočeského muzea. O událostech psali také žurnalisté,např. Z. Rudler, L. Štětka, R. Cílek, P. Konrádová. Nahlédli do čimelické kroniky i do sešitu kam napsala svoje vzpomínky Marie Díková, manželka mlynáře Díka. Hovořili s Evou Převrátilovou, jejich dcerou, s místním kronikářem Janem Tomanem i s Dr. Norbertem Kinským, dalším přímým účastníkem událostí. O událostech v Čimelicích z dosud opomíjených pramenů informoval i účelový tisk Prácheňské muzeum v Písku v roce 2007.

Situační plánek