Válečné hroby na Písecku

12. 8. 2016

Vám poděkování a lásku vám . . .  

Další známé verše, tentokrát ale také název diapásma památníků osvobození a hrobů sovětských vojáků v okrese Písek. V roce 1976 jej vydalo Okresní muzeum spolu s odborem kultury ONV v Písku (náklad 100 ks).

Na území našeho Píseckého okresu naleznete 18 jednotlivých i společných hrobů vojáků Rudé armády. 184 jejich jmen neznáme, známých je 46 – ta jsou převzata ze záznamů kronik, hřbitovních knih i nápisů na pomnících. Podívejte se na jednotlivé hroby (v pořadí podle seznamu míst, kde se nacházejí).                       

1.     Olešná (na sz. okraji obce)

2.      Protivín (hřbitov)

3.      Podolsko (u odbočky k osadě)

4.      Písek (Lesní hřbitov)

5.      Bernartice (hřbitov)

6.      Krsice (náves)

7.      Oslov (hřbitov)

8.      Záhoří (hřbitov)                                           

9.      Jetětice (100m sev., nad vsí)                          

10.   Milevsko (hřbitov)

11.   Staré Sedlo (500m jz., u silnice)

12.   Probulov (250m sv., u silnice)

13.   Mirovice (hřbitov)

14.   Čížová (hřbitov)

15.   Mirotice (hřbitov)

16.   Heřmaň (hřbitov)

17.   Vranov (na j. okraji vsi)  

18.   Vranov (100m sv., u cesty)                                                           

 I.   Válečné hroby, formát pdf  

II. Stopy osvoboditelů II 1945 - formát pdf

Autor: 
mus
Zdroj: 
Z archivních zdrojů