Poslední boje byly na Písecku

23. 7. 2016

„Osvobození Písecka spojeneckými vojsky“  je název publikace, vydané Okresním výborem Českého svazu protifašistických bojovníků, k 45.výročí osvobození Písecka. V roce 1990 byla vydána v nákladu 500 výtisků. Z ní jsme převzali pro Vás následující text, který má připomenout postup osvobozování našeho okresu. Z publikace je překreslena i přiložená mapka.( Viz celý článek níže ).

 Co se stalo u Milína

            Milín leží za hranicemi píseckého okresu, ale události v květnu 1945 přesáhly až do něj. Proto stručné informace o poslední bitvě 2.světové války ze sborníku, který sestavil a vydal milínský kronikář Jiří Vostarek v roce 2005.

Více podrobností zde: http://old.kscm.cz/data/KSCM_/milin_w.pdf

Válka skončila u Čimelic

Pohled na události v Čimelicích na začátku května 1945 je kompilací informací, které byly zveřejněny