27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

10. 7. 2016

Holocaust, též holocaust (z řeckého ὁλόκαυστον holokauston celopal; je označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako Židé prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světové války. Během této genocidy bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů  a dalších etnických, náboženských a politických skupin. Jedná se o Romy, Poláky, občany Sovětského svazu, tělesně či mentálně postižených, politických odpůrců (zejména komunistů a sociálních demokratů), homosexuálů a Svědků Jehovových. Podle této definice je počet obětí holokaustu mezi 11 až 17 miliony lidí. (Zdroj: Wikipedie)

Oběti, Počet mrtvých

Židé 5,9 milionů

Sovětští váleční zajatci 2–3 milionů

Poláci 1,8 – 2 milionů

Romové 220,000–1,500,000

Lidé se sníženou schopností 200,000–250,000

Svobodní zednáři 80,000–200,000

Homosexuálové 5,000–15,000

Svědci Jehovovi 2,500–5,000

Zdá se, že to není možné! Generál Dwight D. Eisenhower měl pravdu, když dal rozkaz natočit a vyfotit co možná nejvíce ...

Obrazové autentické svědectví zde: , nebo také zde:

 

Autor: 
Z archivů a internetu připravil: -mus-
Zdroj: 
foto: Wikipedie, Bundesarchiv, Bild 192-208 / neznámý