15. březen 1939 – smutné výročí okupace Československa

10. 7. 2016

Musíme si uvědomit, že Německo programově připravovalo a realizovalo zabíjení lidí, jejich střílení, mučení a trýznění. A to vše před druhou světovou válkou. V únoru 1936 vedení SS, gestapa, SD, … za vedení Heydricha začalo uplatňovat šestibodový program fyzického násilí, týrání a mučení při tzv. vyšetřovacích procesech. 

Musíme si uvědomit, že , A to vše před druhou světovou válkou. V únoru 1936 vedení SS, gestapa, SD, … za vedení Heydricha začalo uplatňovat šestibodový program fyzického násilí, týrání a mučení při tzv. vyšetřovacích procesech.

 1. Bití býkovcem;

2. Koupací vana (týraný je ponořen do ledové vody, po téměř utonutí je oživován a v mokrém oděvu uvržen do studené cely); 

3. Zavádění elektrického proudu do pohlavních orgánů; 

4. Rozdrcení varlat zařízením, které zhotovili „lékaři“ z SS;

5. Pověšení na hák za ruce a vykloubení rukou (vyslýchaný je nemohl ovládat); 

6. Popáleniny na celém těle, způsobené letovací lampou, sirkami, cigaretami. Bití pytlíky s pískem. K tomu se pak ještě přidávalo strhávání nehtů.

Zločiny německých barbarů proti lidskosti byly prokázány před Mezinárodním soudním tribunálem v Norimberku 1945-1946. Tato a další zvěrstva tvořila součást programu německých nadlidí při zavádění nového pořádku v Evropě. 

Nenávist k německým okupantům na sklonku války byla obrovská. Byla vyvolána nesmírnými zločiny, zákeřnou a zvířeckou »morálkou« německých okupantů, Odplata mohla být ještě horší. Znovu musíme připomínat - jak by se chovali Němci v případě vítězství Německa ve druhé světové válce. 

*******

K tzv. německé otázce v současnosti si pro připomenutí zopakujeme přístup Československa a České republiky: 

ČSSR a SRN podepsaly v Praze 11. 12. 1973 Smlouvu o vzájemných vztazích. Článek I. Smlouvy zní: 

»Československá socialistická republika a Spolková republika Německo považují mnichovskou dohodu z 29. září 1938 vzhledem ke svým vzájemným vztahům podle této smlouvy za nulitní«.

ČSFR a SRN přijaly 21. ledna 1997 v Praze Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. 

»Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti«.

Prezident ČR Václav Klaus 17. listopadu 2010 při pietním aktu k odporu českých studentů řekl:

»Češi se nemohou pyšnit tím, co někteří jejich spoluobčané dělali po válce, když situaci využili k vyřizování osobních účtů i k ničím neobhajitelným činům. Domnívám se totiž, že se součet všech poválečných neobhajitelných a ničemu dobrému neprospívajících činů, ke kterým došlo na našem území, svým rozsahem nemůže ani zdaleka vyrovnat tomu, co se v předcházejících letech každou hodinu dělo v koncentračních táborech, ve věznicích, na válečných bojištích a v nacisty okupovaných oblastech. « 

*******

V roce 2011 navštívila ČR početnější delegace spolků odsunutých Němců. Jejich drzost je v tom, že provokovali ve dnech zničení Lidic německými fašisty (v roce 1942). Nelze pochybovat o tom, že to byl další článek z programu provokací proti nám, jehož „naše“ vláda přešla mlčením.

(Připraveno z článků o německých zločinech proti lidskosti jako programu a českých přístupů k tzv. německé otázce; jejich autorem je PhDr. Josef GROUŠL, CSc., zveřejněno v Naší pravdě.)                  

Prezentace: Okupanti pochodují Prahou (formát ppt)

http://old.pisek.kscm.cz/article.asp?thema=5173&item=62490&category=

Autor: 
Připravil: mus