Archivní materiály

12. 5. 2020

1945. 29. duben – 3. září. Čimelice.

                              Letecký útok, převzetí moci akce českých dobrovolníků, setkání

                              amerických a sovětských velitelů při trojím jednání o kapitulaci vojsk

9. 5. 2020

1945, 5. - 12. května. Bernartice.

Ohlas pražského povstání, vznik NV, přítomnost vojenské skupiny Bernard z Písku, odzbrojení německých jednotek a bojové střetnutí, příchod vojsk generála Khuse, osvobození a tryzna za padlé. Události zapsal v období od 1. září 1946 do 26. srpna 1947 Antonín Kouba, učitel v Bernarticích.

              

17. 4. 2020

Čtvrtý příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem. Historická výročí se už tradičně stala nejmasovější školou národních dějin. Dávají podnět k zamyšlení nad základními otázkami geneze naší přítomnosti.

13. 4. 2020

Třetí příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem. Historická výročí se už tradičně stala nejmasovější školou národních dějin. Dávají podnět k zamyšlení nad základními otázkami geneze naší přítomnosti.

9. 4. 2020

Druhý příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem. Historická výročí se už tradičně stala nejmasovější školou národních dějin. Dávají podnět k zamyšlení nad základními otázkami geneze naší přítomnosti.

5. 4. 2020

První příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem. Historická výročí se už tradičně stala nejmasovější školou národních dějin. Dávají podnět k zamyšlení nad základními otázkami geneze naší přítomnosti.

18. 1. 2020

Historik Jiří Malínský píše o příčinách, průběhu a důsledcích druhé světové války, od které letos uplyne 75 let. V první části jeho článek připomíná sled událostí do roku 1943. V druhé části jeho článek připomíná sled událostí do konce války a její důsledky.

21. 8. 2019

CO SE NA TEN POVĚSTNÝ ROK 1968 PODÍVAT OČIMA GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ, PROTOŽE PŘES STÁTNÍ ŘÍZENÍ SE NA NĚJ DÍVÁ KDEJAKÝ MILOVNÍK PROPAGANDY?

19. 5. 2019

PROTOKOL POSTUPIMSKÉ KONFERENCE (2. SRPNA 1945)

Autor: Alice Hornová

19. 5. 2019

ZÁVĚRY JALTSKÉ (KRYMSKÉ) KONFERENCE TŘÍ MOCNOSTÍ (11. 2. 1945)

Autor: Jaromír Hanzal

19. 5. 2019

TEHERÁNSKÁ DEKLARACE (1.12.1943)

Autor: Jiří Sovadina

5. 7. 2018

Redakce okresních novin v Písku ZÍTŘEK v letech 1965 a 1966 zveřejňovala retrospektivní reportáže Dr. Jindry Černohorského a jeho kolektivu o práci a osudech členů ilegální odbojové skupiny v dobách nacistické okupace. Na přání čtenářů redakce v roce 1966 vydala soubor těchto reportáží. Nyní byla pořízena digitální kopie celé brožury. Má pomoci dál plnit přání autora:

10. 2. 2018

Je to dokument? V každém případě je to jedinečná práce, která ukazuje, co probíhalo v odbojovém hnutí na jihu Čech.  Autor Jaroslav Hojdar sbíral prameny v letech 1966-1974. Hledal v archivech i vyhledával vzpomínky pamětníků. Konečnou verzi dopsal v roce 2016. Iniciátorem prvního vydání v prosinci 2017 bylo Jihočeské sdružení Výboru národní kultury.

24. 1. 2018

Na Lesním hřbitově v Písku v čestné dvoraně stojí památník s nápisem BERNARTICKÝM HRDINŮM. Nezasvěceným návštěvníkům napadnou různé otázky. Proč nemají ten památník v Bernarticích? Kdo jsou ti hrdinové? Mají tady společný hrob? Stručná odpověď – byli to občané Písku, členové oddílu Bernard, kteří dostali úkol jet odzbrojit německé vojáky do Bernartic. Bylo to 8. května 1945.

17. 1. 2018

Hrdinové odboje z Písku

Na Lesním hřbitově v Písku, v čele čestné dvorany je také pomník, věnovaný hrdinům z boje proti fašismu. Jeho motto tvoří nápis:

Mě nelituj, já nezahynu,
přines jsem oběť za svobodu,
za tvou zem.
Chceš-li být hoden synu,
řiď se mým příkladem.

17. 1. 2018

Červnová tragédie v roce 1942 v Bernarticích měla blízko k osudu Lidic, Ležáků, Leskovic, Javoříčka, Velkého Grúňa, Sklabyně a dalších obcí, kde fašistická soldateska týrala a vraždila české a slovenské obyvatelstvo.  Historicko-dokumentační komise Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků v Písku neměla k dispozici příliš mnoho písemných materiálů, protože pro odboj to bylo ne

28. 9. 2017

Srdeční záležitost vs. profesionalita

3. 5. 2017

I. Benešovy dekrety je neoficiální souhrnné označení cca 100 dekretů vydaných v r. 1945, v době před znovuustavením Národního shromáždění, presidentem Edvardem Benešem a ratihabovaných (znovu potvrzeným) ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. Ve formátu pdf

25. 4. 2017

Na demarkační čáře Písek ( Mozaika událostí ) - II. část. Níže publikovaný soubor vyžaduje proklik čtenáře.

25. 4. 2017

Na demarkační čáře Písek ( Mozaika událostí ) - I. část. Níže publikovaný soubor vyžaduje proklik čtenáře.

24. 8. 2016

Hlavní část „Výstava“ provádí na 21 panelech jednotlivými etapami života a bojů vojenských jednotek – od charakteristiky 30. let až do přivítání své armády v Praze 1945.

Stránky