Archivní materiály

9. 4. 2020

Druhý příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem. Historická výročí se už tradičně stala nejmasovější školou národních dějin. Dávají podnět k zamyšlení nad základními otázkami geneze naší přítomnosti.

5. 4. 2020

První příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem. Historická výročí se už tradičně stala nejmasovější školou národních dějin. Dávají podnět k zamyšlení nad základními otázkami geneze naší přítomnosti.

19. 5. 2019

PROTOKOL POSTUPIMSKÉ KONFERENCE (2. SRPNA 1945)

Autor: Alice Hornová

19. 5. 2019

ZÁVĚRY JALTSKÉ (KRYMSKÉ) KONFERENCE TŘÍ MOCNOSTÍ (11. 2. 1945)

Autor: Jaromír Hanzal

19. 5. 2019

TEHERÁNSKÁ DEKLARACE (1.12.1943)

Autor: Jiří Sovadina

5. 7. 2018

Redakce okresních novin v Písku ZÍTŘEK v letech 1965 a 1966 zveřejňovala retrospektivní reportáže Dr. Jindry Černohorského a jeho kolektivu o práci a osudech členů ilegální odbojové skupiny v dobách nacistické okupace. Na přání čtenářů redakce v roce 1966 vydala soubor těchto reportáží. Nyní byla pořízena digitální kopie celé brožury. Má pomoci dál plnit přání autora:

10. 2. 2018

Je to dokument? V každém případě je to jedinečná práce, která ukazuje, co probíhalo v odbojovém hnutí na jihu Čech.  Autor Jaroslav Hojdar sbíral prameny v letech 1966-1974. Hledal v archivech i vyhledával vzpomínky pamětníků. Konečnou verzi dopsal v roce 2016. Iniciátorem prvního vydání v prosinci 2017 bylo Jihočeské sdružení Výboru národní kultury.

24. 1. 2018

Na Lesním hřbitově v Písku v čestné dvoraně stojí památník s nápisem BERNARTICKÝM HRDINŮM. Nezasvěceným návštěvníkům napadnou různé otázky. Proč nemají ten památník v Bernarticích? Kdo jsou ti hrdinové? Mají tady společný hrob? Stručná odpověď – byli to občané Písku, členové oddílu Bernard, kteří dostali úkol jet odzbrojit německé vojáky do Bernartic. Bylo to 8. května 1945.

17. 1. 2018

Hrdinové odboje z Písku

Na Lesním hřbitově v Písku, v čele čestné dvorany je také pomník, věnovaný hrdinům z boje proti fašismu. Jeho motto tvoří nápis:

Mě nelituj, já nezahynu,
přines jsem oběť za svobodu,
za tvou zem.
Chceš-li být hoden synu,
řiď se mým příkladem.

17. 1. 2018

Červnová tragédie v roce 1942 v Bernarticích měla blízko k osudu Lidic, Ležáků, Leskovic, Javoříčka, Velkého Grúňa, Sklabyně a dalších obcí, kde fašistická soldateska týrala a vraždila české a slovenské obyvatelstvo.  Historicko-dokumentační komise Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků v Písku neměla k dispozici příliš mnoho písemných materiálů, protože pro odboj to bylo ne

28. 9. 2017

Srdeční záležitost vs. profesionalita

3. 5. 2017

I. Benešovy dekrety je neoficiální souhrnné označení cca 100 dekretů vydaných v r. 1945, v době před znovuustavením Národního shromáždění, presidentem Edvardem Benešem a ratihabovaných (znovu potvrzeným) ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. Ve formátu pdf

25. 4. 2017

Na demarkační čáře Písek ( Mozaika událostí ) - II. část. Níže publikovaný soubor vyžaduje proklik čtenáře.

25. 4. 2017

Na demarkační čáře Písek ( Mozaika událostí ) - I. část. Níže publikovaný soubor vyžaduje proklik čtenáře.

24. 8. 2016

Hlavní část „Výstava“ provádí na 21 panelech jednotlivými etapami života a bojů vojenských jednotek – od charakteristiky 30. let až do přivítání své armády v Praze 1945.

24. 8. 2016

Pod záštitou Společnosti Ludvíka Svobody pak postupně vznikl projekt, který najdeme na webových stránkách. Byl vytvořen skupinou Miroslava Klusáka (pravnuk Ludvíka Svobody) s využitím materiálů z Vojenského historického ústavu Bratislava, ve spolupráci s archivářem a dalšími historiky. 

24. 8. 2016

Dcera Ludvíka Svobody (Zoe Klusáková Svobodová) s veteránkami z 1. čs. armádního sboru vytvořily putovní výstavu o ženách bojujících v zahraničních jednotkách za druhé světové války. To byl začátek a byl to také podnět k digitalizaci výstavních panelů. 

12. 8. 2016

...Není tomu ještě tak dlouho, aby většina smíchovských občanů zapomněla, jak jezdívali tramvají číslo 9 dnešním náměstím Kinských kolem památkového objektu bitevního tanku IS-2...

Neklidný osud jednoho tanku

12. 8. 2016

Zase budou plzeňáci řádit a oslavovat, jak Američané osvobodili Plzeň, a kritizovat, jak amíci nesměli dál, a obstarožní plzeňští puberťáci budou v dobových kostýmech jezdit v jeepech a hrát si na vojáčky.

12. 8. 2016

Ксения Симонова - Реквием из песка, Apocalyptica na videu

 

12. 8. 2016

Zákon č.122/2004 Sb. stanoví práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa. Vymezuje také pojem „válečný hrob“. Znění zákona uvádíme v příloze. Zatím jenom stručně:

24. 7. 2016

Jak končila válka v Sepekově jsme našli v místní kronice.

Duben 1945

23. 7. 2016

„Osvobození Písecka spojeneckými vojsky“  je název publikace, vydané Okresním výborem Českého svazu protifašistických bojovníků, k 45.výročí osvobození Písecka. V roce 1990 byla vydána v nákladu 500 výtisků. Z ní jsme převzali pro Vás následující text, který má připomenout postup osvobozování našeho okresu.

Stránky