Archivní materiály

19. 5. 2019

PROTOKOL POSTUPIMSKÉ KONFERENCE (2. SRPNA 1945)

Autor: Alice Hornová

19. 5. 2019

ZÁVĚRY JALTSKÉ (KRYMSKÉ) KONFERENCE TŘÍ MOCNOSTÍ (11. 2. 1945)

Autor: Jaromír Hanzal

19. 5. 2019

TEHERÁNSKÁ DEKLARACE (1.12.1943)

Autor: Jiří Sovadina

5. 7. 2018

Redakce okresních novin v Písku ZÍTŘEK v letech 1965 a 1966 zveřejňovala retrospektivní reportáže Dr. Jindry Černohorského a jeho kolektivu o práci a osudech členů ilegální odbojové skupiny v dobách nacistické okupace. Na přání čtenářů redakce v roce 1966 vydala soubor těchto reportáží. Nyní byla pořízena digitální kopie celé brožury. Má pomoci dál plnit přání autora:

10. 2. 2018

Je to dokument? V každém případě je to jedinečná práce, která ukazuje, co probíhalo v odbojovém hnutí na jihu Čech.  Autor Jaroslav Hojdar sbíral prameny v letech 1966-1974. Hledal v archivech i vyhledával vzpomínky pamětníků. Konečnou verzi dopsal v roce 2016. Iniciátorem prvního vydání v prosinci 2017 bylo Jihočeské sdružení Výboru národní kultury.

24. 1. 2018

Na Lesním hřbitově v Písku v čestné dvoraně stojí památník s nápisem BERNARTICKÝM HRDINŮM. Nezasvěceným návštěvníkům napadnou různé otázky. Proč nemají ten památník v Bernarticích? Kdo jsou ti hrdinové? Mají tady společný hrob? Stručná odpověď – byli to občané Písku, členové oddílu Bernard, kteří dostali úkol jet odzbrojit německé vojáky do Bernartic. Bylo to 8. května 1945.

17. 1. 2018

Hrdinové odboje z Písku

Na Lesním hřbitově v Písku, v čele čestné dvorany je také pomník, věnovaný hrdinům z boje proti fašismu. Jeho motto tvoří nápis:

Mě nelituj, já nezahynu,
přines jsem oběť za svobodu,
za tvou zem.
Chceš-li být hoden synu,
řiď se mým příkladem.

17. 1. 2018

Červnová tragédie v roce 1942 v Bernarticích měla blízko k osudu Lidic, Ležáků, Leskovic, Javoříčka, Velkého Grúňa, Sklabyně a dalších obcí, kde fašistická soldateska týrala a vraždila české a slovenské obyvatelstvo.  Historicko-dokumentační komise Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků v Písku neměla k dispozici příliš mnoho písemných materiálů, protože pro odboj to bylo ne

28. 9. 2017

Srdeční záležitost vs. profesionalita

3. 5. 2017

I. Benešovy dekrety je neoficiální souhrnné označení cca 100 dekretů vydaných v r. 1945, v době před znovuustavením Národního shromáždění, presidentem Edvardem Benešem a ratihabovaných (znovu potvrzeným) ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. Ve formátu pdf

25. 4. 2017

Na demarkační čáře Písek ( Mozaika událostí ) - II. část. Níže publikovaný soubor vyžaduje proklik čtenáře.

25. 4. 2017

Na demarkační čáře Písek ( Mozaika událostí ) - I. část. Níže publikovaný soubor vyžaduje proklik čtenáře.

24. 8. 2016

Hlavní část „Výstava“ provádí na 21 panelech jednotlivými etapami života a bojů vojenských jednotek – od charakteristiky 30. let až do přivítání své armády v Praze 1945.

24. 8. 2016

Pod záštitou Společnosti Ludvíka Svobody pak postupně vznikl projekt, který najdeme na webových stránkách. Byl vytvořen skupinou Miroslava Klusáka (pravnuk Ludvíka Svobody) s využitím materiálů z Vojenského historického ústavu Bratislava, ve spolupráci s archivářem a dalšími historiky. 

24. 8. 2016

Dcera Ludvíka Svobody (Zoe Klusáková Svobodová) s veteránkami z 1. čs. armádního sboru vytvořily putovní výstavu o ženách bojujících v zahraničních jednotkách za druhé světové války. To byl začátek a byl to také podnět k digitalizaci výstavních panelů. 

12. 8. 2016

...Není tomu ještě tak dlouho, aby většina smíchovských občanů zapomněla, jak jezdívali tramvají číslo 9 dnešním náměstím Kinských kolem památkového objektu bitevního tanku IS-2...

Neklidný osud jednoho tanku

12. 8. 2016

Zase budou plzeňáci řádit a oslavovat, jak Američané osvobodili Plzeň, a kritizovat, jak amíci nesměli dál, a obstarožní plzeňští puberťáci budou v dobových kostýmech jezdit v jeepech a hrát si na vojáčky.

12. 8. 2016

Ксения Симонова - Реквием из песка, Apocalyptica na videu

 

12. 8. 2016

Vám poděkování a lásku vám . . .  

Další známé verše, tentokrát ale také název diapásma památníků osvobození a hrobů sovětských vojáků v okrese Písek. V roce 1976 jej vydalo Okresní muzeum spolu s odborem kultury ONV v Písku (náklad 100 ks).

24. 7. 2016

Jak končila válka v Sepekově jsme našli v místní kronice.

Duben 1945

23. 7. 2016

„Osvobození Písecka spojeneckými vojsky“  je název publikace, vydané Okresním výborem Českého svazu protifašistických bojovníků, k 45.výročí osvobození Písecka. V roce 1990 byla vydána v nákladu 500 výtisků. Z ní jsme převzali pro Vás následující text, který má připomenout postup osvobozování našeho okresu.

10. 7. 2016

V roce 1938 se pozornost mezinárodní politiky obrátila bezprostředně na Československo. Ovládnout ČSR, to byl pro hitlerovský fašismus rozhodující předpoklad pro jeho výboje. A, aby je zaměřili proti SSSR, rozhodli se západní imperialisté dát Hitlerovi volnou ruku, obětovat mu Rakousko a ČSR.

10. 7. 2016

Vlastní spojenci nám diktovali jako poraženým!

Aktéři: Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Ed. Daladier

Mnichovská dohoda

Dohoda uzavřená mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií v Mnichově 29. září 1938

Mnichov 29. září 1938

Stránky