Komenského Labyrint světa a ráj srdce nám má stále co říci

29. 12. 2020

Na konci roku si poslankyně Marie Pěnčíková s delegací OV KSČM Kroměříž na náměstí a před školou Komenského v Kroměříži připomněla letošní 350. výročí úmrtí biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského, jednoho z mnoha emigrantů po nástupu pobělohorské rekatolizace v českých zemích. Komenský ze své funkce oslovil několik hlav států se žádostí o podporu svobod náboženských a především postavení českých zemí – marně, jako později až dosud se stalo a stane dalším českým politikům. Naopak v několika zemích zaujaly jeho návrhy změn v oblasti školství. Žel v habsburské říši se první krůčky v tomto směru zaváděly až o sto let později. Mistrův náhled na svět sepsaný ve filozofickém putování životem Labyrint světa a ráj srdce nám má stále co říci.

Fotogalerie

J. A. Ámos Komenský před budovou školy v Kroměříži
Autor: 
Marie Pěnčíková
Zdroj: 
fb