Petice občanů Písek - Hradiště byla finančním výborem podpořena

27. 4. 2016

             Dlouhodobá snaha Osadního výboru Hradiště o vybudování občanského zázemí především pro děti a seniory na Hradišti snad bude ve prospěch občanů zdárně vyřešena. Finanční výbor zastupitelstva města Písek investici na zlepšení občanského zázemí doporučil 6:3 hlasy. Opačný názor především předsedy výboru nebyl většinově vyslyšen. Jedná se o stavbu altánu v panelové zástavbě, kde nejsou místa pro zázemí a posezení dětí jakož i pro odpočinek a popovídání seniorů.

             Zatím starší mládež ke svým hrátkám využívá, až zneužívá herní prvky určené pro nejmenší. Zde je velké riziko jejich poškozování. Zástupce KSČM v rámci přijatého volebního programu výstavbu altánu a vylepšení občanské vybavenosti podpořil. O konečném řešení budou rozhodovat na čtvrtečním jednání zastupitelé města.

            Dalším sporným bodem bylo posouzení výše finančního vyrovnání technického zhodnocení rekonstrukce kotelny v léčebně u Honzíčka ve výši 730 tisíc Kč. Uvedená částka se členům výboru jevila značně přemrštěná a hlavně nedoložená. Uvedená částka je tvořena především cenou kotle. Jeho cenu nebyl nikdo ani v diskusi schopen objektivizovat. Zazněl i takový názor, že by město mohlo až půl milionu Kč ušetřit. Proto rozpočtovaný finanční výdaj této položky výbor jednohlasně nepodpořil. Zastupitelům se doporučuje vyčkat s odkupem, rozhodnout o znaleckém ocenění kotle a až potom definitivně rozhodnout.

            Jak jsme Vás informovali na našich webových stránkách zde zastupitelé, členové výborů a komisí za KSČM při svém rozhodování vychází z přijatého volebního programu. Dále ze skutečného zjištění daného stavu, pravidelných porad a výměn zkušeností. Také tyto výše popisované skutečnosti byly dne 20. dubna 2016 posuzovány v jakém souladu, či nesouladu jsou s přijatým volebním programem. Právem můžeme před občany města předstoupit a sdělit, že přijatý volební program v jejich prospěch plníme.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní