Jiří Ovčáček v senátu: ČT vytváří falešný dojem plurality a objektivity

14. 4. 2017

Klub nezávislých senátorů, jehož členem je i komunistický senátor Václav Homolka, připravil konferenci Role České televize v naší společnosti. Zcela zaplněný Jednací sál Senátu vyslechl v úterý příspěvky osmi řečníků, kteří se o činnosti veřejnoprávního média vyslovovali velmi kriticky. »Debata o ČT je potřebná, a to i na půdě Senátu,« konstatoval předseda klubu Jan Veleba (SPO).

Slabinou konference byla nepřítomnost kohokoli z kompetentních zástupců ČT. Senátor Veleba v úvodu i na tiskové konferenci vysvětlil, že zavčas byl pozván generální ředitel Petr Dvořák, jakož i všichni členové Rady ČT. Nedostavil se nikdo. Generální ředitel se omluvil z důvodu přijetí členů senátního výboru a čas nenalezl ani nikdo další z vedení televize. Radní se též omluvili. Členka rady Ivana Levá na dotaz našeho listu konstatovala, že je v kompetenci vedení rady, tedy předsedy a místopředsedů, aby na takovouto akci delegovali svého zástupce. Neúčast rozhodně neprospěla pověsti ředitelství ČT a televizní rady, Veleba to označil za neslušné.

Ekonom Radek Žádník je přesvědčen, že ČT hospodaří poslední roky s deficitem, »ale interpretuje to stále jako vyrovnané hospodaření«. Doložil to grafy i citacemi výroků generálního ředitele. Televize podle něho hospodařila do roku 2011 s přebytkem, zlom nastal v roce 2012. Vyrovnaného hospodaření dosahuje právě díky přebytkům z předchozích let. Žádníkova tvrzení rozporovala radní Levá, nedomnívá se, že se jeho sdělení zakládají na pravdě. Zvýšené výdaje přičetla velkým investičním akcím (např. nová budova televize v Brně).

Největší zájem novinářů byl soustředěn na ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře Jiřího Ovčáčka, který vystoupil s příspěvkem Projevy politických preferencí ČT ve zpravodajství.

ČT v diskusích a zpravodajství prezentuje stále stejný proud – tzv. liberální levici, »která však není ani liberální, ani levice,« uvedl mluvčí prezidenta. Jedná se o podporovatele sankční politiky, hodnot 4koalice, TOP 09, Unie svobody apod. Lidé vyznávající toto vidění světa jsou podle Ovčáčka zastoupeni takřka v každé politické straně a tím, že jsou stále zváni do pořadů, »ČT vytváří falešný dojem plurality a objektivity«.

Jako příklad neobjektivity uvedl pořad Americká volební noc, kdy zpravodajství stranilo kandidátce Clintonové (televizi to vyčetla i RRTV). Účastí na konferenci Ovčáčka pověřil prezident republiky, který - jak mluvčí podotkl - na každém výjezdu do krajů slyší od občanů na veřejnoprávní televizi kritiku.

Názory vytěsňují demokraticky

V ČT pracuje velká spousta profesionálů, a přesto je dojem z vysílání zpravodajství a publicistiky negativní, konstatoval docent Petr Žantovský. »ČT se prezentuje jako vzor nezávislosti žurnalistiky, jako etalon serióznosti. Kdo jí to věří? Asi vrcholní politici, kteří udržují status quo – výběr informací, příp. jejich zamlčování.« Kritizoval »boj ČT« proti nemainstreamovým médiím, která jsou např. v pořadu Newsroom ČT24 napadána, aniž by byl někdo z nich pozván. Na neudržitelnost výběru hostů poukázal také předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. »Jsou to předvídatelní lidé, víme již, co řeknou.« Zato jiní lidé jsou blokováni, ty ČT neoslovuje. »ČT nesmí nikomu sloužit, ani na Západě ani na Východě,« je přesvědčen. Očekává, že veřejnoprávní médium bude národní, bude bránit národní zájmy, naši kulturu a jazyk.

Je tu někdo z ČT? Zeptal se řečnicky analytik Jiří Schneider. »Reflexe ji nezajímá, a to ani na půdě Senátu,« zhodnotil nepřítomnost byť televizního štábu, který je jinak u mnoha konferencí pořádaných v senátních prostorách. Schneider definoval, co je diskuse, polemika a propaganda. Debaty v ČT hodnotí jako pohříchu propagandistické. »Nám jde o diskusi, to chtěla i Charta (Schneider je signatářem Charty 77),« podotkl s tím, že se nic nezměnilo. »Je tu opět někdo, kdo nechce připustit někoho ke slovu, nežádoucí názory jsou ‚demokraticky’ vytěsňovány.«

Advokát docent Zdeněk Koudelka přednesl názor, že bylo-li možné náhradní plnění například u vojenské služby, mělo by něco obdobného fungovat i v případě televizních poplatků. Ty totiž nechtějí někteří občané, jež nesouhlasí s obsahem ČT, platit. Hudebník a spisovatel Petr Štěpánek označil koncesionářské poplatky za »neefektivní, iracionální a asociální«. ČT podle něho nedodržuje zákon, je propagandistickým nástrojem a »hlásnou troubou eurohujerské skupiny«.

Autor: 
mh
Zdroj: 
ihalo.cz