Zasedání OV KSČM

7. 3. 2018

2, zasedání OV KSČM, program a účast dle pozvánky