Porady s předsedy základních organizací

5. 12. 2018 - 6. 12. 2018

Porady s předsedy ZO KSČM, Písek, Milevsko