Výbor Poslanecké sněmovny PČR usvědčil Českou televizi z manipulace dětmi

11. 10. 2018

11. schůze výboru parlamentu ČR odsouhlasila dne 10. října 2018 kritiku ČT politicko–publicistických excesů na programu Déčko. Výbor mimo jiné zkonstatoval, že veřejnoprávní dětský program čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po zpravodajské rozpravě poslance Václava Klause a po rozpravě:

I. konstatuje, že veřejnoprávní dětský program ČT „Déčko“ čím dál tím častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku;

II. s politováním konstatuje, že generální ředitel odmítl přijít na jednání 10. i 11. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, i přes to, že dětský program „Déčko“ byl založen jako vzdělávací, a proto

III. vyzývá Poslaneckou sněmovnu ČR, aby se řešením hrubých odchylek od veřejnoprávního poslání ČT zabývala;

IV. žádá volební výbor, aby tuto problematiku projednal na svém zasedání. Jako podklad k jednání bude předána nahrávka části vydání Zpráviček z 8. 9. 2018, která obsahuje propagandistické zprávy, které jsou zcela v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR, viz příloha zápisu.

Zároveň také s politováním oznámil, že generální ředitel České televize odmítl přijít na jednání. 

Pořad z 8.9. 2018, o který šlo, si můžete přehrát ZDE

klaus_ml_ct.jpg

Autor: 
jk
Zdroj: 
PL 10. 10. 2018, psp.cz