Volby: hlavní téma jednání redakční rady webu JčKV KSČM

15. 5. 2017

V pondělí 15. května 2017 se sešla redakční rada webových stránek JčKV KSČM, a to ve složení: Květa Šlahúnková (JčKV KSČM), Bohuslav Mrázek (České Budějovice) Vít Řezáč (Tábor), Josef Kovařík (Písek) a Luboš Dvořák (Český Krumlov).

Hlavním tématem jednání byly úkoly v souvislosti s blížícími se podzimními parlamentními volbami.Členové redakční rady se nejprve seznámili s požadavky vytýčenými jednáním VV JčKV KSČM směrem k zabezpečení voleb, a poté je konkretizovali na úkoly pro administrátory krajského i okresních webů KSČM. Jednoznačně vyplývá, že bude třeba v nadcházejících měsících věnovat podstatně více ofenzivní a propagační práci na stránkách těchto médií v celém našem regionu. K tomu budou směřovat konkrétní požadavky na popularizaci výsledků naší práce a zejména pak představování jihočeských kandidátů KSČM do parlamentních voleb, kteří jsou na čelných místech naší kandidátky.

Jednání redakční rady v této souvislosti kritizovalo také špatnou informační vazbu mezi našimi kandidáty do parlamentu a administrátory webu i jednotlivými OV KSČM. Kandidáti stále neinformují v mnoha případech o svých výjezdech do regionů na zásadní akce, což je ze zpravodajského a propagandistického hlediska značný nedostatek.

Příštímu jednání JčKV KSČM putuje od redakční rady také návrh, zda by nebylo prospěšné zřídit krajský facebook KSČM. Jak ukazují příklady z jiných krajů, má tato moderní sociální síť poměrně velký dosah zejména mezi mladými lidmi.

V části jednání redakční rady padly také připomínky na některé nedostatky, které se stále vyskytují na nových webových stránkách KSČM. Rada proto dala úkol Květě Šlahúnkové, aby tyto poznatky přenesla pracovníkům ÚV KSČM a byla zabezpečena náprava.

I když webové stránky JčKV KSČM stále patří k nejaktuálnějším a co do obsahu se značnou informační hodnotou, redakční rada dále konstatovala, že se stále nedaří zřídit a naplňovat webové stránky některých okresů. To je zatím nedostatek, který musí řešit především předsedové OV KSČM tam, kde se dosud nepodařilo získat administrátora.

Autor: 
vítr
Zdroj: 
vlastní