Veřejné projednání územní studie Písek - Jih

11. 10. 2017

Město Písek si Vás dovoluje pozvat na veřejnou prezentaci a projednání územní studie Písek – Jih. Koná se dne 17. 10. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti písecké radnice na Velkém náměstí.

„Cílem zpracování územní studie je prověření urbanisticko-architektonické koncepce řešení, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury.“

Záleží vám na tom, jak by mohla být využita zatím nezastavěná plocha sousedící se sídlištěm? Pak přijďte diskutovat se zástupci města. Váš názor nás zajímá!

jih_pisek.jpg

Autor: 
Mgr. Irena Malotová
Zdroj: 
www.mesto-pisek.cz