Předseda JčKV KSČM a krajský zastupitel Petr Braný besedoval v Písku

11. 5. 2017

Ve středu 10. května 2017 navštívil město Písek předseda Jihočeského krajského výboru KSČM a krajský zastupitel Petr Braný. Doprovázel ho člen výkonného výboru JčKV KSČM a první místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí Gustav Janáček. V loutkovém sále KD se setkali s píseckými občany. V úvodním vystoupení Petr Braný blíže objasnil podstatu současné politické krize, rozpory mezi vládní koalicí a podání „demise - nedemise“ předsedou vlády. V další části přiblížil okolnosti, které vedly k rekonstrukci složení krajské koalice. Vysvětlil, jaké postoje krajští zastupitelé zvolení za KSČM zastávali a jak budou v dalším období prosazovat plnění svého volebního programu.

Gustav Janáček se více zaměřil na problémy širšího regionu Šumavy. Na konkrétních příkladech ukázal na postupný útlum zdejší hospodářské činnosti a její převod do zahraničí, což má za následek začínající postupné vysídlování tohoto regionu. Jako příklad uvedl privatizaci tehdejšího Šumavanu, kdy jeho nový zahraniční majitel předpokládal zaostalost výrobních provozoven. Když však jednu provozovnu navštívil a viděl nejmodernější strojové japonské vybavení, tak je do půl roku odvezl do SRN a tam na nich rozjel novou výrobu. Výrobu v české provozovně zastavil. Tak by šlo hovořit také o postupném zániku dřevařské výroby a její převádění do SRN a Rakouska. Proto ochranu a obranu českých zájmů a zájmů občanů klade do popředí jako kandidát KSČM do poslaneckých voleb.

Následné dotazy občanů směřovaly do krajské i okresní problematiky. Například Krajské školní hospodářství, problémy s prodejem areálu bývalých Žižkových kasáren atd.

Autor: 
jk
Zdroj: 
foto: jk

Fotogalerie