Pavel Štětina, kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 12: O VÝZNAMU VOLEB

30. 7. 2020

K čemu jsou volby? Můžeme je chápat jako jednu ze struktur, která nám umožňuje čelit složitosti moderní společnosti. Je to totiž struktura, která tu složitost určitým způsobem zjednodušuje a tím dává složitosti uchopitelný tvar.
Volby jsou aktuálně nejlepší průzkum veřejného mínění, který si lze udělat, stejně jako určitý rituál, kterým jednak stvrzujeme charakter společnosti, ve které žijeme, ale s jehož pomocí se zároveň tuto společnost pokoušíme změnit.
Účastí na rituálu voleb přitom vyjadřujeme naši víru demokracii — přesvědčení (jakkoli o něm třeba pochybujeme), že lid by měl vládnout sám sobě, a zároveň naší ochotu na této vládě participovat: přinejmenším tím, že svůj hlas propůjčíme někomu dalšímu. Základní funkci celého tohoto rituálu tedy spatřuji v šíření určitého popisu společnosti v této společnosti. A tento popis nám přinejmenším říká, že na našem hlase záleží a že se s ním počítá.
Druhou funkcí a možná i smyslem voleb, je artikulace společenské vůle. Právě k tomu totiž dochází v jednotlivých fázích voleb.

Více zde: https://www.facebook.com/109561690840283/videos/1598641413646260/

Autor: 
Pavel Štětina – kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 12
Zdroj: 
Vlastní, fb