Na pomoc jihočeským starostům, členům rad, výborů a komisí zvolených za KSČM

14. 3. 2019

Bytová výstavba se v Jihočeském kraji v roce 2018 mírně zvýšila

V roce 2018 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 939 bytů, tedy o 236 bytů více oproti předchozímu roku. V kraji bylo dokončeno 1 713 bytů, což bylo o 461 bytů více než v roce 2017. Ve všech okresech Jihočeského kraje převládala zahájená a dokončená výstavba bytů v rodinných domech.

Zahájené byty

V České republice byla v roce 2018 zahájena výstavba 33 121 bytů, tedy o 5 % více než v roce předešlém. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů ve většině krajů ČR. Největší procentuální nárůst, o téměř 29 %, je v Kraji Vysočina. K poklesu proti roku 2017 došlo ve Středočeském, Plzeňském, Pardubickém a Olomouckém kraji.

V Jihočeském kraji byla v roce 2018 zahájena výstavba 1 939 bytů (meziroční nárůst o 236 bytů). V porovnání s údaji za celou Českou republiku, tvoří zahájená bytová výstavba Jihočeského kraje necelých 6 % celorepublikové výstavby.

Zahájená výstavba v rodinných domech činila v Jihočeském kraji 1 327 bytů (meziroční nárůst o 101 bytů). Významný nárůst zaznamenala výstavba nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům (meziročně o 111 bytů).

Ve většině okresů Jihočeského kraje byl zaznamenán meziroční nárůst zahájených bytů, nejvíce na Prachaticku. Pouze v okresech Český Krumlov a Písek byla zahájená bytová výstavba nižší než v roce 2017. V roce 2018 se na celkovém počtu zahájených bytů v kraji podílely zejména okres České Budějovice (37 %), více než 10 % zahájené výstavby bytů bylo zaznamenáno také v okresech Tábor (17 %), Jindřichův Hradec (12 %) a Prachatice (12 %).

byty_leden19_jkraj.png


V Jihočeském kraji se v prvním měsíci roku 2019 zvýšil počet uchazečů o zaměstnání na 11 060

Na konci ledna 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 12 701 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,76 %. Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se v lednu 2019 meziměsíčně zvýšil počet nezaměstnaných osob (+1 641) a též se zvýšil počet volných pracovních míst (+565).

statistika_jihkraj.jpg

Autor: 
JK
Zdroj: 
ČSÚ