KSČM – Jihočeský kraj: Volby do zastupitelstev obcí a měst v řeči vybraných čísel

10. 10. 2018

Je brzy na nějaké hluboké rozbory a hledání příčin. Proto jen některé základní výsledky.

Jednou z informací jsou volby do Senátu, do něhož volilo a bude volit volební obvod č. 14, část okresů České Budějovice a Jindřichův Hradec.  Náš kandidát Richard Schötz kandidoval a skončil na 3. místě. Získal 8,32 % hlasů.

Stručně k účasti. V České republice šlo o 3. nejnižší účast v její historii   -  42,26 %.

A nyní k volbám do zastupitelstev měst a obcí

Účast v ČR                                                                    47,36 %

účast v Jihočeském kraji                                            49,96 %

nejvyšší účast – kraj Vysočina                                  53,82 %

nejnižší účast – Moravskoslezský kraj                     41,72 %

Okresy v kraji

České Budějovice                                46,74 %

Český Krumlov                                    51,46 %

Jindřichův Hradec                                52,89 %

Písek                                                     48,37 %

Prachatice                                             52,64 %

Strakonice                                            54,13 %

Tábor                                                    49,38 %

Výsledky KSČM v ČR                          1 430 zastupitelů

v Jihočeském kraji                              126  (pokles o 69 zastupitelů)

okres ČB                                              24 oproti roku 2014          - 9

okres ČK                                              16                                     - 16     

okres JH                                               23                                       - 9

okres PI                                                25                                    + 2

okres PT                                               8                                      - 19

okres ST                                               9                                        - 6

okresTA                                              11                                       - 8

Mandáty v okresních městech v kraji

ČB                              4

ČK                              2

JH                               2

PI                                2

PT                               1

ST                               0

TA                              2

Zdroj: OV KSČM Jindřichův Hradec. Naděje č.9/2018, kráceno: jk

Autor: 
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM Jindřichův Hradec, jk
Zdroj: 
Naděje č. 9/2018