Jihočeská KSČM představuje kandidáta do krajských voleb: Václav Kučera, 67 let, starosta obce, žije v Horní Stropnici

31. 7. 2020

Na čtvrtém místě kandidátní listiny jihočeské KSČM pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 je Václav Kučera a ke své osobě uvádí:

„Pokud budu zvolen krajským zastupitelem, chtěl bych navázat na práci z minulých volebních období, a to především v oblasti rozvoje venkova a pomoci menším obcím při řešení jejich každodenních problémů. Sám jako starosta obce vím, s jakými problémy se potýkají. Jde především o zabezpečení dodávky pitné vody, čištění odpadních vod, opravy místních komunikací a v současné době i třídění a ukládání komunálního odpadu. Dalším velkým problémem pro venkov je udržet chod místních prodejen, pohostinství, zajistit lékařskou péči a v neposlední řadě provoz základní školy a mateřské školy. V novém zastupitelstvu je nutné nadále nejen udržet grantovou politiku, ale pokusit se tyto finanční prostředky navýšit.“ 

kucera.jpg

Autor: 
Václav Kučera, kandidát pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zdroj: 
Jč KV KSČM