Jednalo plénum Jihočeského krajského výboru KSČM

12. 9. 2018

V pondělí 10. září jednal Jč KV KSČM. Jednání řídila jeho předsedkyně Alena Nohavová za přítomnosti předsedy ÚV KSČM Vojtěch Filipa a člena VV ÚV KSČM Petra Braného.

Jako host se jednání zúčastnil kandidát do Senátu za volební obvod č. 14 České Budějovice Richard Schötz.  Představil nejen sebe, ale hlavně svojí představu předvolebních aktivit a v případě zvolení hlavní zaměření výkonu funkce.

 Hlavními body programu bylo však závěrečné projednání připravenosti komunálních voleb, projednání aktivit krajské komise mládeže a příprava celostátního setkání mládeže na Lipně.

V úvodu jednání Vojtěch Filip, Petr Braný a Květa Šlahúnková seznámili přítomné se závěry jednání vyšších stranických orgánů. Krajského výboru se například týkalo rozhodnutí VV ÚV KSČM o schválení nového jednacího řádu KV, zrušení nadbytečného článku řízení Jč KV KSČM a řada dalších.  

Krajský výbor se v souladu se schváleným programem hlavně zaměřil na projednání připravenosti komunálních voleb. Zástupci jednotlivých okresních organizací zevrubně informovali o stavu připravenosti, předvolebních aktivit kandidátů, počtu zaregistrovaných kandidátek, materiálního a finančního zabezpečení atd. Po obsáhlé diskusi byl závěrem tohoto bodu jednání konstatován mírný pokles podaných kandidátek a kandidujících komunistů. Přesto podle podaných informací jsou okresní organizace a tím i krajská, dobře připraveny na komunální volby.

V dalším bodě jednání podal předseda Krajské komise mládeže Jč KV KSČM Martin Rataj a manažerka Komise mládeže ÚV KSČM Pavla Švepeš-Šlahúnková zevrubnou informaci o činnosti mladých komunistů, o připravenosti a zabezpečení celostátního setkání mládeže na Lipně. Při následné diskusi vyvstal požadavek dalšího zabezpečení aktivit mladých, a proto krajský výbor uvolnil pro tyto účely menší finanční částku.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní