Jednal Výkonný výbor OV KSČM Písek

12. 1. 2021

V úterý 12. ledna 2021 jednal VV OV KSČM Písek. Jednání zahájil předseda okresního výboru Jiří Lejčar, přivítal přítomné a seznámil s programem, který byl schválen. V průběhu jednání byly projednány aktuální otázky politické situace v okruhu působnosti základních organizací a efektivní možnost vzájemné komunikace v době mimořádných opatření vlády pro Covid 19. V té souvislosti byla oceněno a podpořeno rozhodnutí milevských komunistů o vzájemné informovanosti při nemožnosti konání plnohodnotných členských schůzí. Nebyla vynechána ani příprava okresní nominační konference atd.

V  následující rúznorodé diskusi byly přijaty závěry pro další stranickou a politickou práci reagující na aktuální a ztížené podmínky v době pandemických opatření.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní