Jednal Klub zastupitelů KSČM Jihočeského kraje

20. 2. 2019

Ve čtvrtek 14. února 2019 jednal Klub zastupitelů KSČM Jihočeského kraje. Na programu jednání bylo 1) projednání informací a aktivit zastupitelů od posledního jednání klubu a krajského zastupitelstva 13. prosince 2018, 2) příprava na jednání krajského zastupitelstva ( KZ ) dnešního dne (14. 2. 2019).

V úvodu jednání přivítal zastupující předseda klubu Petr Braný hosty jednání předsedkyni a 1. místopředsedu Jč KV Alenu Nohavovou a Ivana Nadberežného. Poté společně projednali aktuální otázky v mezidobí od minulého prosincového jednání. Za toto období se však žádné podstatné otázky k řešení nevyskytly.

Při přípravě na jednání  KZ byl projednán navrhovaný program a možné aktivity zastupitelů KSČM k němu. Bylo konstatováno, že většina bodů programu je odborného a běžného charakteru a rozhodování nevyžaduje zásadní postoje ani jednotné hlasování, neboť není v rozporu s přijatým volebním programem .

Dále Petr Braný, Vilém Klapsia, Luboš Dvořák a Radek Springer podali stručnou informaci o jednání výborů a o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (ROP JZ). Z těchto jednání nevzešly žádné otázky, které by bylo nutné cestou klubu zastupitelstva řešit.

Autor: 
Luboš Dvořák, místopředseda Klubu zastupitelů KSČM Jihočeského kraje, (jk)
Zdroj: 
Vlastní