72 let demarkační linie 1945 – 2017 sovětské a americké armády

10. 5. 2017

Delegace OV KSČM v Písku si připomněla 72. výročí spolupráce spojeneckých vojáků na demarkační linii u Zátavského mostu (Písecko) umístněním kytice rudých růží k pamětní desce.  

Události na demarkační linii na Zátavském mostě jsou pro pochopení historie Písecka významné, zvláště když se mohou prezentovat od 17. června 2015 v souladu s historickou situací. Toho dne zástupci Ruské federace, USA, Běloruska, Arménie, dále ČSBS a města Písku za velkého zájmu místních občanů slavnostně odhalili pamětní desku připomínající stanoviště Rudé armády, když do té doby tam byla jen americká. Stalo se tak u příležitosti 70. výročí ukončení 2. sv. války.

Připomeňme si hlavní historické události května 1945.

K demarkační linii na Zátavský most, jako první za sovětskou stranu, dorazily dne 10. května 1945 v 17,00 hod. jednotky předvoje 98. gardové Svirské střelecké divize pod velením generálmajora Larina Vasilije Michajloviče.  O něco později dne 11. května 1945 se s nimi spojily útvary 107. gardové Pervomajské střelecké divize pod velením generálmajora Bogdanova Michaila Andrejeviče a útvary 99. Žitomirské střelecké divize pod velením plukovníka Derzijana Zachara Tatevosoviče. Jednotky Rudé armády, které náležely ke 2. Ukrajinskému frontu, se zastavily na tomto úseku po opakovaném upřesnění konkrétního úseku této demarkační čáry. Ta vedla středem mostu a podél koryta řeky Otavy a dělila území kontrolované armádami tehdejších spojenců. Východní břeh řeky u Písku patřil k oblasti odpovědnosti Rudé armády a území na západ od řeky směrem k Zátaví pak útvarům 4. obrněné divize 12. sboru 3. Americké armády. Přesné datum zaujetí postavení americkou jednotkou na Zátavském mostě v květnu 1945 není bohužel známo.

Autor: 
jk
Zdroj: 
foto: jk

Fotogalerie

Zahraniční delegace 17.6.2015