Archivní materiály

25. 4. 2017

Na demarkační čáře Písek ( Mozaika událostí ) - II. část. Níže publikovaný soubor vyžaduje proklik čtenáře.

25. 4. 2017

Na demarkační čáře Písek ( Mozaika událostí ) - I. část. Níže publikovaný soubor vyžaduje proklik čtenáře.

24. 8. 2016

Hlavní část „Výstava“ provádí na 21 panelech jednotlivými etapami života a bojů vojenských jednotek – od charakteristiky 30. let až do přivítání své armády v Praze 1945.

24. 8. 2016

Pod záštitou Společnosti Ludvíka Svobody pak postupně vznikl projekt, který najdeme na webových stránkách. Byl vytvořen skupinou Miroslava Klusáka (pravnuk Ludvíka Svobody) s využitím materiálů z Vojenského historického ústavu Bratislava, ve spolupráci s archivářem a dalšími historiky. 

24. 8. 2016

Dcera Ludvíka Svobody (Zoe Klusáková Svobodová) s veteránkami z 1. čs. armádního sboru vytvořily putovní výstavu o ženách bojujících v zahraničních jednotkách za druhé světové války. To byl začátek a byl to také podnět k digitalizaci výstavních panelů. 

12. 8. 2016

...Není tomu ještě tak dlouho, aby většina smíchovských občanů zapomněla, jak jezdívali tramvají číslo 9 dnešním náměstím Kinských kolem památkového objektu bitevního tanku IS-2...

Neklidný osud jednoho tanku

12. 8. 2016

Zase budou plzeňáci řádit a oslavovat, jak Američané osvobodili Plzeň, a kritizovat, jak amíci nesměli dál, a obstarožní plzeňští puberťáci budou v dobových kostýmech jezdit v jeepech a hrát si na vojáčky.

12. 8. 2016

Ксения Симонова - Реквием из песка, Apocalyptica na videu

 

12. 8. 2016

Vám poděkování a lásku vám . . .  

Další známé verše, tentokrát ale také název diapásma památníků osvobození a hrobů sovětských vojáků v okrese Písek. V roce 1976 jej vydalo Okresní muzeum spolu s odborem kultury ONV v Písku (náklad 100 ks).

24. 7. 2016

Jak končila válka v Sepekově jsme našli v místní kronice.

Duben 1945

23. 7. 2016

„Osvobození Písecka spojeneckými vojsky“  je název publikace, vydané Okresním výborem Českého svazu protifašistických bojovníků, k 45.výročí osvobození Písecka. V roce 1990 byla vydána v nákladu 500 výtisků. Z ní jsme převzali pro Vás následující text, který má připomenout postup osvobozování našeho okresu.

10. 7. 2016

V roce 1938 se pozornost mezinárodní politiky obrátila bezprostředně na Československo. Ovládnout ČSR, to byl pro hitlerovský fašismus rozhodující předpoklad pro jeho výboje. A, aby je zaměřili proti SSSR, rozhodli se západní imperialisté dát Hitlerovi volnou ruku, obětovat mu Rakousko a ČSR.

10. 7. 2016

Vlastní spojenci nám diktovali jako poraženým!

Aktéři: Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Ed. Daladier

Mnichovská dohoda

Dohoda uzavřená mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií v Mnichově 29. září 1938

Mnichov 29. září 1938

10. 7. 2016

V roce 1938 se výstavba opevnění rozeběhla naplno a velení armády se pod vlivem zhoršující se mezinárodní situace snažilo o její maximální urychlení. Právě mezinárodní situace ale plány výrazně zamíchala. Dne 12. března 1938 německá armáda obsadila Rakousko, čímž se prudce zhoršilo strategické postavení Československa.

10. 7. 2016

GENERALPLAN  „OST“ – 1941

10. 7. 2016

Holocaust, též holocaust (z řeckého ὁλόκαυστον holokauston celopal; je označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako Židé prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světové války. Během této genocidy bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů  a dalších etnických, náboženských a politických skupin.

10. 7. 2016

Košický vládní program

Košický vládní program byl přijat 5. dubna 1945 na první schůzi nové československé vlády v osvobozených Košicích.

Podstata programu

10. 7. 2016

Je třeba připomínat období protektorátu rázně a nenechat manipulovat veřejné mínění pochybnými demagogy ve veřejnoprávním médiu. Připomeneme projev státního prezidenta Háchy v pražské Lucerně za účasti K. H. Franka, který jasně vymezil jeho postavení kolaboranta a zrádce národa. Háchova slova jsou nadmíru proněmecká a prolnutá vazalským postavením těch, kteří zradili.

10. 7. 2016

Musíme si uvědomit, že Německo programově připravovalo a realizovalo zabíjení lidí, jejich střílení, mučení a trýznění. A to vše před druhou světovou válkou.

10. 7. 2016

Podívejme se na fakta. Polsko nebylo vůbec svou orientací protihitlerovské. Naopak - 26.ledna 1934 Polsko, jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o neútočení s Hitlerem. Jmenovala se - "Pakt Pilsudsky -Hitler".

5. 7. 2016

O Polácích a Maďarech se moc nemluvilo

5. 7. 2016

Sebrané spisy Karel Marx a Bedřich Engels. K nabídce osm významných vědeckých děl například  "Komunistický manifest" - jeden ze základních stavebních kamenů socialismu Marxovy větve. Drtivá většina těch, kteří socialismus obhajují, stejně jako těch, kteří proti němu brojí, o tento textík ani nezavadila. Není třeba s Marxem and comp.

13. 5. 2016

Vyzkoušejte některý z receptů podle Volební kuchařky, kterou si pro vás připravili kandidáti KSČM pro volby do Senátu Parlamentu ČR.