Za práci a mír!

29. 4. 2017

Takové by mohlo být heslo letošního Svátku práce, svátku pracujících celého světa, Prvního máje, který již ťuká na dveře. Jen se přehoupne víkend a na stovkách míst České republiky a na nespočítaně míst celého světa se sejdou lidé - mnozí s revolučními symboly na svých klopách nebo na transparentech, aby oslavili práci i mír. Právě o ně je třeba stále a znovu usilovat.

Čeští komunisté slaví v každém kraji a na své akce svou srdečně všechny občany, a samozřejmě celé rodiny i s dětmi, na které mnohý program prvomájových veselic také myslí. První máj je svátkem všech, kteří poctivě pracují, ať jsou zaměstnanci, živnostníky, podnikateli, či jsou již na zaslouženém odpočinku. I mladé lidi v naší zemi by měl tento mezinárodní svátek oslovit, tak jak je moderní a »in« ve vyspělém světě, kde v prvních řadách prvomájových průvodů, manifestací a demonstrací pochodují právě mladé ženy a mladí muži.

Pražské prvomájové setkání se koná tradičně od 9.45 hod. u Křižíkovy fontány na Výstavišti. Kromě dalšího programu zde bude podepisovat svou novou knihu Celý život v jednom šiku armádní generál Miroslav Vacek.

Komunisté připravili prvomájové akce v každém větším městě České republiky (jejich přehled vyšel v našem listu 21. dubna). Na nich se občané budou moci setkat s politiky a političkami KSČM, v letošním volebním roce mohou diskutovat také s kandidáty a kandidátkami, kteří se ucházejí o vstup do sněmovny.

Symbol solidarity

»Přeji všem, aby práce, která je jedním ze smyslů života, byla dostupná pro všechny, kteří chtějí pracovat, a za odvedenou práci aby jim náležela adekvátní odměna. Aby senioři neměli obavy z dalších dnů a za jejich celoživotní práci je čekal důstojný život ve stáří. Mladým lidem pak přeji možnost dalšího rozvoje« - takové je prvomájové přání předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa.

I pro další osobnosti veřejného života znamená První máj velmi mnoho. »Před 130 lety dělníci amerického Chicaga netušili, že se jejich v krvi utopený protest stane symbolem solidarity. Jako školák jsem to nechápal,« řekl našemu listu filmový a divadelní režisér Zdeněk Troška. »Oslavovat práci je velice humánní, vždyť dala člověku smysl života, stejně jako mu ji dává láska. Kladu si otázku, kdy se vrátí práci úcta?« ptá se předseda ČMKOS Josef Středula a odpovídá si: až ji přestane degradovat nízká cena. A takové je poselství letošního Svátku práce - vyšší platové ohodnocení poctivě pracujících. Stejně to cítí poslankyně a stínová ministryně práce Hana Aulická Jírovcová. Tento svátek vždy musí připomínat svou krvavou historii, protože každý výdobytek pro pracující a neprivilegované byl vykoupen dělnickou krví. »Hlavní smysl Prvního máje je v této době často záměrně překrucován a zesměšňován. Práce stále není samozřejmostí pro všechny a za ni není vždy adekvátní odměna. Za to má smysl bojovat.«

Je to světové hnutí

»Šel jsem schválně proti všemu proudu. Červené odznaky, červené kravaty – klikatým bleskem projela mozkem vzpomínka na Komunu, na rudé prapory anarchistů! Poprvé jsem ji viděl na lidech, tu temně rudou barvu světového sociálního hnutí,« psal Jan Neruda ve svém slavném fejetonu z roku 1890 o »prvním Máji«. První květen byl jako svátek práce vyhlášen na ustavujícím kongresu II. internacionály na paměť vůdců stávky chicagských dělníků, popravených na základě vykonstruovaných obvinění. Tito dělníci žádali osmihodinovou pracovní dobu. Slova Augusta Spiese, jednoho z nespravedlivě zavražděných, vytesaná do chicagského pomníku, »Přijde doba, kdy naše mlčení bude silnější než hlasy, které jste dnes zardousili«, je třeba si stále a stále připomínat, je přesvědčen poslanec a odborář Stanislav Grospič. Ovšem První máj nesmí být časem nostalgie minulých bojů, »ale především dnem, v němž si uvědomíme budoucí úkoly, které před námi v boji o důstojné pracovní podmínky ještě stojí,« jak je přesvědčena ekonomka Ilona Švihlíková. Ačkoli je První máj jistě také symbolem jara a lásky, jeho hlavní poselství o solidaritě a lidské důstojnosti nepřestalo být aktuální ani v roce 2017.

Co znamená První máj pro další známé osobnosti, si přečtete, milí čtenáři a čtenářky, ve zvláštním májovém vydání našeho listu. Bude k dispozici na kterékoli prvomájové akci pořádané KSČM.

Autor: 
Monika Hoření
Zdroj: 
ihalo.cz