O proměně dělnictva

29. 1. 2017

Globalizovaný svět začal principiálně měnit dělnictvo. Již neexistuje dělník v klasickém pojetí, tak jak byl utvářen v dobách industrializace. Dnešní dělník již není tolik člověk, kterého „bolí ruce“, ale mezi dělnictvo můžeme zařadit počítačového technika, pokladní v supermarketu, živnostníka, zaměstnanci telefonických informačních center atd. Dnešní dělnictvo se tedy rozdělilo na tzv. „modré límečky“ a „bílé límečky“. Tedy lidi, kteří pracují manuálně a ty, kteří pracuji psychicky (nebo jen hovoří). Tento proces nastartoval přechod od industriální společnosti k postindustriální. Více zde:

 

Autor: 
Jan Klán, poslanec Poslanecké sněmovny PČR
Zdroj: 
http://janklan.cz/page/AKTIVITA/Uvahy-a-clanky