V květnu budou zahájeny dvě významné investiční akce

18. 5. 2017

Symbolickým poklepáním na základní kámen budou 24. května slavnostně zahájeny dvě významné investiční akce města Písku. V lokalitě Hradiště započne výstavba nové úpravny vody a na Alšově náměstí se budova bývalé školy postupně promění na městskou knihovnu a centrum vzdělávání.
Obě akce si vyžádají celkem 312 milionů korun. „Vysoutěžená cena za novou úpravnu vody činí 179 milionů korun bez DPH, což je zhruba o pět milionů méně, než se původně předpokládalo,“ upřesňuje místostarosta Josef Knot. Dobře vysoutěžit se podařilo také realizaci knihovny. „Rekonstrukce bývalé školy na knihovnu a centrum vzdělávání bude stát 133 milionů. Oproti předpokládané ceně ušetříme asi 20 milionů korun,“ dodává místostarosta.
Nová úpravna na Hradišťském kopci zajistí stabilizaci dodávek pitné vody pro město a zlepší její kvalitu. „Předmětem zadávacího řízení úpravny vody byla dostavba nových a změna existujících objektů v areálech úpravny a vodojemu Hradiště, včetně související infrastruktury a jímacího objektu,“ informuje Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek.
Úpravna bude vybavena novým automatickým řídícím systémem. Ten bude propojen s informačním systémem v rámci koncepce Smart City Písek.
Městská knihovna a centrum vzdělávání, které vzniknou v historické budově bývalé školy na Alšově náměstí, nabídnou kvalitní zázemí, více prostoru a pohodlí. „Objekt bude bezbariérový, zmizí nevhodné novodobé přístavby a další necitlivé stavební zásahy,“ říká Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje MěÚ Písek. Obě stavby zaplatí město ze svého rozpočtu. Část finančních prostředků v maximální výši 15 milionů korun na rekonstrukci objektu školy by mohla pokrýt dotace z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, o kterou město Písek požádalo. Zda město se svou žádostí uspěje, o tom se rozhodne koncem letošního roku. Nová úpravna vody i knihovna a centrum vzdělávání by měly sloužit svému účelu již na podzim 2018.

Autor: 
Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí
Zdroj: 
www.mesto-pisek.cz