Jednal OV KSČM Písek

6. 4. 2017

Ve středu 5. dubna 2017 jednalo plénum Okresního výboru KSČM. V první části projednalo zkušenosti z práce zastupitelů, členů výborů a komisí zvolených nebo jmenovaných za KSČM. Ve druhé části bylo posouzeno zabezpečení okresního prvomájového setkání a pietních akcí k uctění památky obětí 2. sv. světové války a 72. výročí osvobození naší vlasti.

Jednání okresního výboru rozhodlo, že se letošní prvomájové setkání uskuteční v areálu Kulturního domu Písek a občané jsou na tomto setkání srdečně vítáni.

V další části byla projednána účast komunistů na pietních akcích k uctění památky obětí 2. sv. války a 72. výročí osvobození naší vlasti. Naše delegace se budou jako vždy podílet pomocí i vlastní účastí na všech akcích organizovaných politickými stranami, spolky a jednotlivými organizacemi v Písku i v jeho okolí. Při diskusi na toto téma padla bohužel i kritika. Zatím není a nenašel se v Písku jednotící subjekt, který by shromáždil navrhované termíny akcí jednotlivých organizátorů a jednotně o nich informoval občany. Proto bylo rozhodnuto o oslovení jednotlivých politických stran, spolků a dalších organizací s cílem se s plánovanými akcemi seznámit a podle možností na nich koordinovat vlastní účast. Konkrétní termíny budou ihned zveřejněny na našich internetových stránkách v menu „Kalendář akcí“.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní